Rokovanie predsedníctva SAK navštívil Ranko Pelicarić , predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE)

Rokovanie predsedníctva SAK navštívil Ranko Pelicarić , predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE)

Zdroj: SAK, z dňa 10.2.2020

Rokovanie predsedníctva SAK v piatok 7. februára 2019 navštívil Ranko Pelicarić , predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE). Pelicarić, ktorý je z Chorvátska, ale plynule ovláda aj český jazyk, sa členom predsedníctva prihovoril a zdôraznil úlohu CCBE ako zástupcu advokátov na Európskej úrovni. Zároveň poukázal na to, že veľmi dobre rozumie  aj problémom s akými sa stretávajú advokáti a advokátska samospráva na Slovensku, práve preto, že pochádza z krajiny s podobnou históriou prerodu zo socializmu na kapitalistickú spoločnosť a Chorvátsko je počtom obyvateľov, ako aj počtom advokátov, porovnateľnou krajinou so Slovenskom. Poukázal aj na úlohu CCBE ako strážcu a podporovateľa nezávislej advokácie a princípov právneho štátu a na jej úlohu zastať sa a vyvíjať aj ďalšie aktivity na podporu advokátov a právnikov v prípade porušovania týchto princípov v akomkoľvek štáte.