Medzinárodné stáže pre mladých advokátov v Paríži v anglickom alebo francúzskom jazyku

Medzinárodné stáže pre mladých advokátov v Paríži v anglickom alebo francúzskom jazyku

Zdroj: SAK, z dňa 20.2.2020

Stage international 2020: Frankofónny program medzinárodnej stáže v Paríži pre mladých advokátov

a

International program 2020: Anglofónny program medzinárodnej stáže v Paríži pre mladých advokátov

 

Parížska advokátska komora (l'Ordre des Avocats de Paris) a Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d´appel de Paris (EFB) ponúka slovenským advokátom, ktorí majú záujem o získanie praktických skúseností s francúzskym právnym systémom, účasť v rámci dvoch medzinárodných stáží pre mladých advokátov z celého sveta.

Stáže v trvaní 8 týždňov sú rozdelené na dva bloky:

-          Študijná časť (4 týždne), ktorá sa bude konať v l'Ecole de Formation du Barreau v podobe seminárov o francúzskom právnom systéme a súdnictve, o postavení advokáta vo Francúzsku a o etike advokátskeho povolania, súčasťou programu sú aj návštevy vnútroštátnych a európskych súdov;

-          Praktická časť (4 týždne), ktorú následne stážisti absolvujú v parížskych advokátskych kanceláriách

 

Dátumy konania:

Anglofónna stáž prebieha od 4. mája do 26. júna 2020.

Frankofónna stáž prebieha od 5. októbra 2020 do 27. novembra 2020.

Požiadavky na uchádzača o stáž:

Medzinárodná stáž je určená advokátom a advokátkam do 40 rokov, vyžaduje sa výborná znalosť francúzskeho/anglického jazyka, vrátane znalosti francúzskej právnej terminológie/anglickej právnej terminológie. Účastník musí mať zabezpečené poistenie.

 

Financovanie stáže:

Študijná a praktická časť stáže je hradená Parížskou advokátskou komorou. Náklady na cestu, náklady na ubytovanie a stravu znáša účastník.

 

V prípade záujmu o stáž zašlite prosím Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list vo francúzskom/anglickom jazyku na odbor medzinárodných vzťahov SAK (e-mail: chladekova@sak.sk).

Uzávierka prihlášok pre anglofónny program stáže je 4. marca 2020.

Uzávierka prihlášok pre frankofónny program stáže je 6. mája 2020.