informácia o vyhlásení núdzového stavu

informácia o vyhlásení núdzového stavu

Zdroj: SAK, z dňa 15.3.2020

Upozornenie!
Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu pre oblasť zdravotníctva podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h.
Od 16. marca 2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

Pokračujeme v diskusii s MInisterstvom spravodlivosti SR, o ktorej výsledkoch Vás budeme zajtra (16. marca 2020) informovať.


Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659 eur. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia.