Informácie a odporúčania pre advokátov

Informácie a odporúčania pre advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 16.3.2020

Informácie a odporúčania SAK týkajúce sa núdzového stavu pre úsek zdravotníctva vyhláseného Vládou SR uznesením č. 114/2020 :

·         S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby vrátane advokátskych kancelárií. Právne služby je preto možné poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie. Výnimky prevádzok sú uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva (dokument na stiahnutie)

·          Komunikujeme s Ministerstvom spravodlivosti SR, ale k tomuto času nemáme iné informácie ako sme uviedli v stredu 11. marca 2020.


Odporúčame preto rovnako ako minulý týždeň:

     1.       osobný kontakt s klientami pokiaľ možno vylúčte a využívajte pokiaľ možno zabezpečenú komunikáciu na diaľku elektronicky, telefónom alebo inou vhodnou formou,

     2.       zvážte prosím nevyhnutnosť návštevy väzníc a požiadajte o odročovanie plánovaných súdnych pojednávaní ako aj plánovaných úkonov v prípravnom konaní,

     3.       primerane prosím postupujte v konaniach pred správnymi orgánmi,

     4.       dôsledne prosím dodržujte karanténne opatrenia ak sa na Vás vzťahujú a rovnako požadujte od osôb s ktorými komunikujete informácie či sa na nich vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení domácej izolácie.