Stretnutie zástupcov NS SR, GP SR a SAK k návrhu noviel trestných kódexov

Stretnutie zástupcov NS SR, GP SR a SAK k návrhu noviel trestných kódexov

Zdroj: SAK, z dňa 13.4.2022

Bratislava 11. apríla 2022 - Zástupcovia Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory sa dňa 11. apríla 2022 stretli na pôde SAK, aby rokovali o aktuálnych návrhoch zmien trestných kódexov. Dohoda na potrebe vytvorenia spoločnej odbornej platformy - skupiny pre trestné právo s účelom formulovať spoločnú odbornú pozíciu, ktorá by prispela ku kvalitnej rekodifikácii trestných kódexov, bola komunikovaná na stretnutí najvyšších justičných predstaviteľov dňa 28. januára 2022. Cieľom tohto úvodného stretnutia bolo najmä vzájomné oboznámenie sa s pripomienkami k prebiehajúcim legislatívnym procesom k trestným kódexom a dohoda o pokračovaní odborného dialógu. 

Na foto zľava: podpredseda SAK doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.; JUDr. Adam Petrovič a JUDr. Peter Sepeši za Generálnu prokuratúru SR; predseda Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR JUDr. František Mozner a podpredseda SAK JUDr. Martin Puchalla, PhD.