VOĽBA NOVÉHO PREDSEDU/PREDSEDNÍČKY SAK

VOĽBA NOVÉHO PREDSEDU/PREDSEDNÍČKY SAK

Zdroj: SAK, z dňa 14.9.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že voľba nového predsedu/predsedníčky Slovenskej advokátskej komory bude predmetom mimoriadneho rokovania predsedníctva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2022.

Tak, ako bolo avizované v poslednom liste predsedu SAK pred jeho vzdaním sa funkcie, až do zvolenia nového štatutára bol v plnom rozsahu poverený zastupovaním predsedu súčasný podpredseda SAK, pán doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

S pozdravom,

Kancelária SAK