Informácia k advokátskym skúškam

Informácia k advokátskym skúškam

Zdroj: SAK, z dňa 27.4.2020

Slovenská advokátska komora citlivo reaguje na všetky opatrenia v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID 19.  Vzhľadom na to, že boli zakázané všetky hromadné podujatia, ako aj na to, že väčšia časť skúšajúcich aj prednášajúcich je pre svoj vek kategorizovaná v rizikovej skupine obyvateľstva, sme museli pristúpiť k zrušeniu alebo presunutiu všetkých našich činností a podujatí. Toto opatrenie zasiahlo ako spoločenské podujatia plánované komorou, tak aj vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov, aj advokátske skúšky.

Preventívno-zdravotné opatrenia sa každým dňom menia a komora na tieto zmeny priebežne reaguje.

Začiatkom marca 2020 sme zrušili len marcové termíny skúšok, následne aj aprílové. Avšak pre nestále sa meniacu situáciu a v tom čase (v čase rozhodnutia) sa ešte sprísňujúci stav opatrení proti COVID 19, bolo z hľadiska plánovania organizácie neefektívne a pre koncipientov značne zneisťujúce, rušiť termíny vždy v tak krátkom čase. Preto sme pristúpili k zrušeniu všetkých termínov a ich preloženiu až na september, kedy dúfame, že  bude už riziko limitované a riaditeľné.

V súvislosti s najnovším vývojom udalostí, nízkymi zistenými počtami novonakazených a postupným fázovitým uvoľňovaním opatrení vládou SR, však prehodnocujeme aj naše rozhodnutia.

V rámci dodržania zákona a všeobecnezáväzných predpisov  sa aj my budeme snažiť „fázovať“ naše opatrenia a postupne, hneď ako to bude možné, spúšťať a prispôsobovať všetky naše pozastavené činnosti.

Paralelne pracujeme na tom, aby sme spustili povinné vzdelávanie koncipientov formou webinárov a e-learningu. Taktiež oslovujeme jednotlivých skúšajúcich, či sú ochotní prísť skúšať (treba vziať do úvahy, že ako sme písali vyššie, väčšinou sú z viac rizikových skupín). Zvažujeme a hľadáme spôsob ako vzhľadom na materiálno-technické a personálne kapacity komory prispôsobiť formu a termíny skúšok tak, aby sme vedeli odskúšať v čo najkratšom čase viac koncipientov, primárne však tých, ktorých sa zrušenie plánovaných termínov priamo týkalo.

Dotknutých kolegov a kolegyne preto žiadame o zhovievavosť, nik z nás (asi okrem Billa Gatesa) nepredpokladal vznik takejto situácie. O všetkých zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom mailov, na webe a LinkedIn profile SAK.