FAQs v súvislosti s implementáciou nariadení Rady o reštriktívnych opatreniach EÚ s ohľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu

FAQs v súvislosti s implementáciou nariadení Rady o reštriktívnych opatreniach EÚ s ohľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu

Zdroj: SAK, z dňa 17.1.2023

Európska komisia zverejnila konsolidované znenie často kladených otázok v súvislosti s implementáciou nariadení Rady č. 833/2014 a č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach EÚ s ohľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu.

Rada Európskej únie rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1909 zo 6. októbra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, rozšírila zákaz poskytovať niektoré služby ruským subjektom okrem iného aj o právne poradenské služby.

O znení rozhodnutia sme informovali členov komory prostredníctvom aktualít. Celé znenie rozhodnutia nájdete na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022D1909

Keďže rozsah zákazu poskytovať právne poradenské služby vyvolal viaceré otázky, advokátske komory sa prostredníctvom Rady advokátskych komôr Európy (CCBE) obrátili na Európsku komisiu so žiadosťou o spresnenie výkladu. Niektoré otázky boli zapracované do aktualizovaného znenia často kladených otázok - Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014, ktorý nájdete aj v časti „Dokumenty – Zahraničné dokumenty – Dokumenty EÚ“.

Otázke poskytovania právnych služieb sa venuje časť G na stranách 319-325, resp. pod otázkami číslo 11 až 26 a otázka 5.