Slovenská advokátska komora a Únia podnikových právnikov SR uzatvorili dohodu o spolupráci

Slovenská advokátska komora a Únia podnikových právnikov SR uzatvorili dohodu o spolupráci

Zdroj: SAK, z dňa 13.1.2023

Bratislava 13. januára 2023 – Slovenská advokátska komora (SAK) a Únia podnikových právnikov (ÚPP) SR chcú spolupracovať v oblasti vzdelávania, podpory princípov právneho štátu a pri rozvoji súkromného rozhodcovského konania ako efektívnej alternatívy riešenia obchodných sporov. Vyplýva to z dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú 12. januára 2023 podpísal predseda SAK Martin Puchalla s predsedom ÚPP SR Mariánom Cesnekom. Dohoda sa tiež týka spolupráce pri započítavaní praxe podnikového právnika do koncipientskej praxe v zmysle platnej legislatívy a uznesení komory.

„Slovenská advokátska komora a Únia podnikových právnikov SR plnia rozličné úlohy. Podpísaná dohoda však svedčí o tom, že v základných otázkach právneho štátu a témy poskytovania profesionálnych právnych služieb zdieľame rovnaké hodnoty. Na našu spoluprácu sa preto veľmi teším a verím, že prinesie dobré výsledky pre celé právne prostredie,“ povedal predseda SAK M. Puchalla. Podpis dohody podľa neho reflektuje osvedčenú spoluprácu medzi množstvom odborníkov z radov podnikových právnikov a advokátmi pri poskytovaní právnych služieb firemnému sektoru.

„Teší nás, že rozvíjame väzby s kolegami z rôznych právnických profesií. Dvojnásobnú radosť mám v prípade Slovenskej advokátskej komory, pretože spolupráca podnikových právnikov a advokátov vždy bola, je a bude veľmi úzka a intenzívna. Rovnako ako profesijné prechody medzi týmito dvoma postaveniami,“ uviedol po podpise Marián Cesnek.

Predmetom podpísanej dohody je celkovo päť oblastí. Okrem všeobecných konzultácií ide v prvom rade o spolupráci v oblasti vzdelávania. Strany sa v rámci nej dohodli napríklad na vzájomnom pozývaní expertov z oboch organizácii ako prednášajúcich na nimi organizované vzdelávacie podujatia.

V oblasti právneho štátu sa strany dohodli na možnosti spolupráce pri pripomienkovaní návrhov zákonov s dosahom na podnikateľské a právne prostredie, a to s cieľom posilňovať ochranu princípov rule of law a predvídateľnosti práva.

Špecifickou oblasťou je záujem spolupracovať pri podpore rozvoja súkromného rozhodcovského konania, a to osobitne na platforme Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, ktorý ponúka rýchlu a profesionálnu alternatívu všeobecných súdov pri rozhodovaní obchodných sporov.

V neposlednom rade sa strany dohodli aj na praktickej spolupráci pri uznávaní praxe podnikového právnika do praxe advokátskeho koncipienta. Zákon o advokácii i interné predpisy komory totiž umožňujú v čiastočnom rozsahu započítať do praxe potrebnej na výkon advokácie aj inú právnu prax.