Vzdelávacie podujatia 2. polrok 2020 - aktualizované

Vzdelávacie podujatia 2. polrok 2020 - aktualizované

Zdroj: SAK, z dňa 3.11.2020

Pozývame Vás na podujatia organizované regionálnymi zástupcami SAK. Zmena programu vyhradená. O online prihlasovacích formulároch vás budeme včas informovať.
Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne Natália Egyeg Šenkárová, egyeg-senkarova@sak.sk, odbor výchovy a vzdelávania SAK.
Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Na prednáškach sa môžete zúčastniť online prostredníctvom programu Cisco Webex.


Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

27.10. — 9.12.2020


Téma:        Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Termín:           7.10.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:      Mgr. Róbert Jakubáč, JUDr. Odeta Poldaufová

____________________________

Téma:        Kataster a advokát

Termín:           14.10.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:      JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Ivana Ivanocová

____________________________

Téma:        Disciplinárna zodpovednosť advokátov pri výkone advokácie prostredníctvom s.r.o.

Termín:            21.10.2020, 9:00 - 11:00

Rečník:      Mgr. Peter Serina

____________________________

Téma:         Software ako zdravotnícka pomôcka

Termín:            21.10.2020, 13:00 - 14:30

Rečník:      JUDr. Zuzana Cich Hečko LL.M.

____________________________

Téma:         Témy a judikatúra z daňového práva

Termín:            28.10.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:      Ing. Peter Schmidt

____________________________

Téma:         Aplikačné problémy s elektronickým výkonom advokácie

Termín:            28.10.2020, 13:00 - 14:30

Rečník:      Mgr. Ján Kutan

____________________________

Téma:         Pracovné právo zblízka

Termín:            4.11.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:      JUDr, Andrej Poruban, PhD.

Registrácia tu

____________________________

Téma:         GDPR pre advokáta: prakticky, zrozumiteľne a k veci!

Termín:            4.11.2020, 13:00 - 16:00

Rečník:      JUDr. Ing. Jaroslav Chlipala, JUDr. Štefan Pilar

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Multidisciplinárny prístup k poručenskej agende

Termín:            11.11.2020, 9:00 - 16:00

Rečník:      JUDr. Beata Swanová

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Odvolanie a dovolanie v civilnom procese

Termín:            18.11.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:      doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD., LL.M.

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Výkon rozsudku ESĽP formou obnovy konania

Termín:            18.11.2020, 13:00 - 16:00

Rečník:      JUDr. Marica Pirošíková

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Výživné - tabuľkové alebo individuálne určované? (praktická časť)

Termín:            2.12.2020, 9:00 - 12:00

Rečník:     JUDr. Vladimíra Slobodová

Registrácia tu

____________________________

Téma:         Základy práva hospodárskej súťaže - Čo by mal vedieť každý advokát

Termín:            2.12.2020, 13:00 - 15:30

Rečník:      Mgr. Nora Šajbidor

Registrácia tuGaléria