JUDr. Tibor Péchy

JUDr. Tibor Péchy

Zdroj: SAK, z dňa 20.6.2011

    Slovenská advokátska komora v súvislosti s medializovanými informáciami konštatuje, že JUDr. Tibor Péchy nie je a nikdy ani v minulosti nebol advokátom ani osobou zapísanou v zoznamoch vedených Slovenskou advokátskou komorou.