AKTUÁLNE: Zrušené termíny skúšok a organizácia chodu kancelárie komory

AKTUÁLNE: Zrušené termíny skúšok a organizácia chodu kancelárie komory

Zdroj: SAK, z dňa 5.1.2021

Slovenská advokátska komora k preventívno-zdravotným opatrenia na zabránenie šíreniu COVID-19 pristupuje zodpovedne a preto prísne dodržiavame odporúčania.

V súlade so sprísnenými vládou ohlásenými preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19  sme pristúpili k nasledovnému:

ADVOKÁTSKE SKÚŠKY

Najbližšie termíny advokátskych skúšok sú zrušené.

Týka sa to dvoch termínov advokátskych skúšok, písomnej a ústnej časti, ktoré sú naplánované na 11. a 12. januára  a 18. a 19. januára 2021 a jedného termínu testovej časti advokátskej skúšky - 13. januára 2021.

Koncipientov, ktorých sa zrušenie termínu týka, budeme kontaktovať e-mailom, vopred ďakujeme za trpezlivosť.

Konanie nasledujúcich termínov skúšok závisia od pandemickej situácie, opatrení vlády, ako aj od karanténnej situácie v samotnej kancelárii komory. Budeme vás informovať.


ROKOVANIE ORGÁNOV

Rokovania P SAK prebiehajú dištančne.

FUNGOVANIE KANCELÁRIE KOMORY

Kancelária komory funguje v obmedzenom režime. Väčšina zamestnancov pracuje z domu, ak je možné vašu požiadavku vybaviť elektronicky, napíšte prosím príslušnému zamestnancovi e-mail.

Podateľňa: funguje štandardne v rámci stránkových dní

Sekretariát: funguje štandardne v rámci stránkových hodín

Vydávanie advokátskych preukazov: v neodkladných prípadoch kontaktujte prosím Kláru Didiovú na: didiova@sak.sk

Prosíme o dodržiavanie stránkových dní a hodín, ako aj o minimalizovanie osobných návštev. Ak vstupujete do priestorov SAK, je potrebné mať zakryté dýchacie cesty rúškom a použite prosím dezinfekciu na ruky – bezkontaktné prístroje s dezinfekčným roztokom sú umiestnené pri vchode do budovy ako aj pri výťahu na každom poschodí.

Stránkove dni

Pondelok: 09:00-14:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 09:00-14:00

Štvrtok: 09:00-14:00

Piatok: nestránkový deň

V prípade zmien Vás budeme informovať. Sledujte prosím web komory, ako aj sociálne siete  - profil SAK na LinkedIn a pridajte sa do uzavretej skupiny na Facebooku : Advokáti spolu – SAK a Koncipienti spolu - SAK