Z rozhodovania Predsedníctva SAK o JUDr. D.L.

Z rozhodovania Predsedníctva SAK o JUDr. D.L.

Zdroj: SAK, z dňa 14.1.2020

Pre informáciu advokátskej verejnosti sprístupňujeme anonymizované informácie z rokovania Predsedníctva SAK, ktoré nepodliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Dokument je sprístupnený po prihlásení v zóne pre členov na tejto linke: https://www.sak.sk/web/sk/cms/link/doc/47611