Advokátske elektronické preukazy sú bezpečné

Advokátske elektronické preukazy sú bezpečné

Zdroj: SAK, z dňa 22.10.2017

K medializovanej informácii o zraniteľnosti eID preukazov Slovenská advokátska komora opätovne infomuje, že na advokátskom preukaze sú dodávané karty StarCos, ktoré obsahujú čipy od výrobcu Giesecke&Devrient.

Uvedený problem so zraniteľnosťou sa týchto kariet, ktoré používajú advokáti na autorizáciu príslušným mandátnym certifikátom, netýka. Popisovaná zraniteľnosť sa týka konkrétnej implementácie RSA algoritmu, ktoré sa nachádza na čipoch od spoločnosti Infineon, ktoré sú v eID kartách.

Preto konštatujeme, že všetky autorizácie advokátskym preukazom sú z hľadiska popisovaného problému bezpečné.