Vyjadrenie SAK k schváleniu zákona o obetiach trestných činov

Vyjadrenie SAK k schváleniu zákona o obetiach trestných činov

Zdroj: SAK, z dňa 12.10.2017

Slovenská advokátska komora chce poďakovať poslancom NR SR že schválili zákon posilňujúci práva obetí trestných činov.

Sme radi, že sa NR SR zhodla na skutočnosti, že aj obete trestných činov si zaslúžia ochranu kvalifikovanými advokátmi. Vyhneme sa situácii, že páchatelia trestných činov by mali kvalitnejšie právne zastúpenie ako obete týchto trestných činov. Advokáti sú právni profesionáli, ktorí už teraz zastupujú poškodených v trestnom konaní.  Týmto zákonom sa rozvíja pre advokátov oblasť práva, v rámci ktorej môžu s odbornou starostlivosťou a podporou štátu ochraňovať práva ľudí traumatizovaných protispoločenskými aktivitami.