Vyjadrenie SAK k úmrtiu advokáta Ľ. Krivočenka vo väzbe

Vyjadrenie SAK k úmrtiu advokáta Ľ. Krivočenka vo väzbe

Zdroj: SAK, z dňa 2.3.2021

Slovenská advokátska komora vyjadruje úprimnú sústrasť manželke a pozostalým advokáta Ľubomíra Krivočenka.

Zároveň žiadame ministerku spravodlivosti, ako aj kompetentné orgány o dôsledné prešetrenie úmrtia advokáta vo väzbe a špeciálneho prokurátora o preverenie medializovaných informácií o postupe jeho podriadeného prokurátora, ktorým advokátovi nebolo umožnené ani na násobnú žiadosť podpísať splnomocnenie na oboznámenie sa so zdravotným stavom.