INDEX PRÁVNEJ ISTOTY – výsledky prieskumu

INDEX PRÁVNEJ ISTOTY – výsledky prieskumu

Zdroj: SAK, z dňa 20.6.2018

Bratislava 20.6.2018 -  V mesiacoch marec a apríl sa mnohí z Vás zapojili do pilotného ročníka projektu Index právnej istoty, ktorý pripravila Slovenská advokátska komora.  Prinášame Vám výsledky anonymnej ankety, ktorej sa zúčastnilo viac ako tristo členov SAK. Cieľom projektu  je monitorovať a hodnotiť úroveň ochrany právnej istoty v praxi orgánov tvorby práva aj aplikácie práva. Prieskum spracoval Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.. Slovenská advokátska komora považuje stabilné legislatívne prostredie a predvídateľnú aplikáciu práva za základné nástroje ochrany práv, preto by chcela v tomto projekte, ako jedným zo spôsobov, ktorými je možné vyhodnocovať  vývoj právneho prostredia na Slovensku, pokračovať aj v budúcich rokoch.

 

Správa z prieskumu:

https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/219