AmCham Slovakia a SAK spolupracujú na zlepšovaní prostredia pre obchodnú arbitráž

AmCham Slovakia a SAK spolupracujú na zlepšovaní prostredia pre obchodnú arbitráž

Zdroj: SAK, z dňa 14.2.2019

Bratislava 14.2.2019 - Dlhé trvanie súdnych konaní, preťaženie súdov a časté dôvodné pochybnosti o ich nestrannosti negatívne ovplyvňujú dôveru podnikateľov v právny štát. Obchodné arbitráže sú pre firmy rýchlejšou a efektívnejšou alternatívou ako obchodný spor vyriešiť. O tom, ako sa na Slovensku postupne darí vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj obchodných arbitráží diskutovali na pracovných raňajkách Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) a Slovenskej advokátskej komory (SAK) Minister spravodlivosti v SR Gábor Gál spolu s odborníkmi z radov významných investorov na Slovensku.

Ako vo svojom úvodnom prejave uviedolRonald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham: „Obchodno-právne spory dnes na Slovensku trvajú v priemere 21 mesiacov. Ak sa však firmy dohodnú na riešení sporu prostredníctvom rozhodcovského súdu, ten je zvyčajne vyriešený v priebehu 3-4 mesiacov. V krajinách západnej Európy je inštitút obchodnej arbitráže bežne využívanou, efektívnou a predvídateľnou alternatívou. Cieľom AmCham ako aj mnohých našich partnerov v Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) je preto posilňovať povedomie o tejto možnosti v rámci širokej podnikateľskej komunity.

Tomáš Borec, Predseda Slovenskej advokátskej komoryv tejto súvislosti povedal: „Slovenská advokátska komora a Americká obchodná komora majú spoločné ciele v oblasti zlepšovania právneho prostredia na Slovensku. Americká obchodná komora bola v minulosti aktívna pri podpore dôležitých reforiem zameraných na vymožiteľnosť práva a dnes som rád, že sa táto spolupráca rozvíja v tomto duchu aj v ďalších oblastiach presadzovania práva.“

Slovenská republika má moderný zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý rešpektuje princípy modelového zákona UNCITRAL a najmä umožňuje efektívne a rýchle rozhodovanie sporov. Najväčšou výzvou v domácom právnom prostredí ostáva prinavrátenie dôvery v rozhodcovské konanie v rámci širokej podnikateľskej komunity. 

O výhodách obchodných arbitráží hovoril aj Minister spravodlivosti v SR Gábor Gál„Pre obchodné vzťahy je riešenie sporov formou rozhodcovského konania veľkou výhodou – oproti zdĺhavému konaniu na súde je to rýchlejší, efektívnejší a flexibilnejší model. Aj samotné súdy podporujú obchodnú arbitráž, svedčí o tom množstvo akceptovaných rozhodcovských rozsudkov všeobecnými súdmi.“

Súčasťou podujatia, organizovaného aj v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska, bola prezentácia činnosti Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, na ktorého chode sa tiež podieľajú viacerí členovia AmCham, či už v rámci predsedníctva súdu alebo ako rozhodcovia.