Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

KRKOŠKA Matej Mgr.
Lawyer
Steinov dvor 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 07
0905516853
0905533548
matej.krkoska@gmail.com
English, German
ico://sk/47256613
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
obchodné právo
občianske právo