Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

HRIADEL Roman JUDr.
Lawyer
Odborárska 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 02
0918027688
hriadel@hriadelheger.eu
English, Czech
ico://sk/51643359
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
autorské právo
bankové právo, kapitálové trhy
byty, bytové právo, nájom
cenné papiere
dane, poplatky
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
dražby
elektronický prenos dát, softvérové právo
energetika
Displayed 1 - 10 from 63 records
Názov zamerania
všeobecná prax