Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

LORENČÍKOVÁ Lucia Mgr.
Lawyer
Murgašova 86/1
Poprad
058 01
0917831180
lucia.lorencik@protonmail.com
English, German
ico://sk/50053167_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
právna pomoc osobám v karanténe
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax