Aktuálny režim v budove sídla Slovenskej advokátskej komory

Aktuálny režim v budove sídla Slovenskej advokátskej komory

Zdroj: SAK, z dňa 25.11.2021

Na základe prijatých opatrení vyplývajúcich z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme informovať, že kancelária komory funguje s obmedzeniami v režime OTP.

Vzhľadom na vysoko odporučený výkon práce z domu, zamestnanci, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná budú vykonávať prácu z domu. Z uvedeného dôvodu žiadame advokátov, advokátskych koncipientov  a verejnosť o uprednostnenie elektronickej alebo písomnej komunikácie. Uvedené sa netýka podateľne a pracoviska na vydávanie certifikátov, ktoré budú advokátom k dispozícii v pracovné dni od 09:00 hod. do 15.00 hod. Napriek tomu prosím zvážte nutnosť osobnej návštevy v priestoroch komory. 

Semináre advokátskych koncipientov a iné vzdelávacie podujatia bude komora organizovať dištančnou formou. Disciplinárne konania a advokátske skúšky budú prebiehať naďalej podľa aktuálneho harmonogramu v režime OTP pre všetkých účastníkov.

Vstup do priestorov Slovenskej advokátskej komory je podmienený režimom OTP, ktoré bude poverený zamestnanec kontrolovať. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.