SAK K NOVELE  TRESTNÝCH KÓDEXOV ohlásenej  Ministerstvom spravodlivosti SR

SAK K NOVELE TRESTNÝCH KÓDEXOV ohlásenej Ministerstvom spravodlivosti SR

Zdroj: SAK, z dňa 1.12.2021

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes (1.12.2021) na tlačovej konferencii ohlásila veľkú novelu Trestného zákona a trestného poriadku.

Rozumieme potrebe v tejto mimoriadnej situácii zasiahnuť proti porušovateľom opatrení a prípadne aj proti tým, ktorí napríklad útočia na zdravotníkov či policajtov. Upozorňujeme však na to, že trestné právo má byť využívané ako posledná možnosť (ultima ratio) a vynucovať dodržiavanie opatrení by mal štát predovšetkým prostredníctvom správneho práva, nie trestného.

Na Slovenskej advokátskej komore sme s prekvapením sledovali tlačovú konferenciu a rozsah pripravenej novely. Je pravdou, že začiatkom tohto roka bol ministerstvom ohlásený vznik pracovnej komisie pre novelizáciu trestných kódexov, kam komora nominovala svojho zástupcu. Na základe jej vzniku v marci Slovenská advokátska komora vypracovala podklady - návrhy na zmenu zákonných ustanovení v paragrafovom znení v snahe o racionalizáciu trestného práva. Navrhovali sme viacero úprav, ktoré by napríklad umožňovali širšie použitie alternatívnych trestov a ďalších nástrojov restoratívnej justície, zmenu definície malej škody a mnoho ďalších ustanovení.

Na túto našu iniciatívu sme nedostali žiadnu odpoveď, zároveň komisia ani raz nezasadla a na ministerstvo nebol v tejto veci ani raz prizvaný ktokoľvek z komory na rokovanie.

Napriek deklarovaniu ministerstva spravodlivosti a ministerky samotnej, že komunikácia medzi zástupcami justície vrátane SAK a ministerstvom bude iná ako doteraz, nestalo sa tak.

Aj napriek tomu, že predstavený návrh sme prvýkrát videli až v čase tlačovej konferencie a jeho prípravu nepokladáme za štandardnú, nechceme kritizovať návrh ako celok. Návrh určite prináša aj viacero dobrých zmien a ministerstvo si v ňom osvojilo napríklad aj náš návrh na úpravu výšky malej škody. Po podrobnom preštudovaní navrhovanej novely ako celku k nemu komora zaujme stanovisko a taktiež zašle pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania.