Vzdelávacie podujatia 2. polrok 2021 - AKTUALIZOVANÉ

Vzdelávacie podujatia 2. polrok 2021 - AKTUALIZOVANÉ

Zdroj: SAK, z dňa 6.12.2021

Pozývame Vás na VZDELÁVACIE STREDY NA KOMORE.

Podrobné informácie o podujatiach vám ochotne poskytne Natália Egyeg Šenkárová, egyeg-senkarova@sak.sk, odbor výchovy a vzdelávania SAK.

Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Na prednáškach sa môžete zúčastniť online prostredníctvom programu Cisco Webex. V prípade záujmu sa môžete zúčastniť na prednáške aj prezenčnou formou priamo v budove UNIQA na Kolárskej 6, v zasadačke na 4. posch. Záujem o prezenčnú formu vyznačte, prosím, v elektronickej prihláške. Maximálny počet účastníkov na prednáške v prezenčnej forme je limitovaný na 50 miest pri dodržaní všetkých preventívno – hygienických opatrení.


22.9.2021, 9:00-14:00
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Likvidácia z účtovného a daňového pohľadu
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

29.9.2021, 9:00-12:00
JUDr. Marica Pirošíková
Judikatúra ESĽP, týkajúca sa SR
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

6.10.2021, 9:00-12:00
doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LL.M
Opravné prostriedky CSP
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

13.10.2021, 11:30-14:30
JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Konfrontácie pracovného práva s právom EÚ
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

20.10.2021, 9:00-14:00
Mgr. Robert Jakubáč, PhD.
Prevody nehnuteľností, jednotlivé druhy konaní na katastri
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

27.10.2021, 10:00-12:00
JUDr. Ján Havlát
Disciplinárna zodpovednosť advokáta
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

3.11.2021, 9:00-11:30
doc. JUDr. Lenka Dufalová
Zverenie maloletého do osobnej striedavej starostlivosti
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

10.11.2021, 10:00-12:00
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Problematika nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania s osobitým zreteľom na zamestnávanie cudzincov
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

24.11.2021, 13:00-16:00
JUDr. Beata Swanová
Využitie mediácie pri poskytovaní právnych služieb
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

1.12.2021, 13:00-16:00
Mgr. Dušan Nitschneider
Novela zákonníka práce
PODUJATIE BOLO ZREALIZOVANÉ

8.12.2021, 13:00-16:00
Mgr. Matúš Kanis, Mgr. Dáša Malíková
Domáce násilie a sexuálne násilie páchané na deťoch - multidisciplinárna pomoc obetiam
REGISTRÁCIA NA PODUJATIEGaléria