Informácia pre advokátov

Informácia pre advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 14.12.2021

V liste advokátom nájdete prehľadne zosumarizované informácie týkajúce sa v roku 2022. Informácie boli zasielané mailom, sú aj tu na webovej stránke komory a SMS správou zaslané na Vaše súkromné mobilné číslo, ak ste nám ho pred konferenciou advokátov aktualizovali. Z ekonomicko-racionálnych dôvodov nebudeme zahlcovať poštovú schránku v listinnej podobe.

O podrobnostiach všetkých aktivít Vás informujeme aj na stránkach komory  www.advokatinavasejstrane.sk, https://sk.linkedin.com/company/sak-sk alebo v  uzavretej advokátskej skupine na facebooku.

List advokátom na rok 2022 (KLIKNITE PROSIM TU pre LIST, tu ďalej pre PLATBY a tu pre POISTENIE).

Nižšie uvádzame korekciu v časti výšky výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za I. polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky).

Výška výpočtového základu na rok 2018 je

921 eur

  • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 153,50 eur;
  • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t. j. 115,13 eur;
  • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t. j. 76,75 eur;
  • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t. j. 38,38 eur;
  • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t. j. 15,35 eur;
  • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,21 eur.