Automatická spojovateľka a zmena stránkových hodín kancelárie komory

Automatická spojovateľka a zmena stránkových hodín kancelárie komory

Zdroj: SAK, z dňa 16.3.2022

Od 14. marca pri volaní na všeobecné kontakty kancelárie Slovenskej advokátskej komory Vás sprevádza automatická spojovateľka (IVR - inteliigent voice routing). V praxi to znamená, že ušetríme Váš čas pri hľadaní osoby, ktorá Vám bude vedieť zodpovedať Váš dopyt, alebo vyrieši Vašu požiadavku. Novinkou je možnosť zanechania hlasovej správy v prípade, že sa s volaným pracovníkom nepodarí spojiť a to vždy v čase stránkových hodín kancelárie komory.

Stránkové dni a hodiny kancelárie Slovenskej advokátskej komory pre osobnú návštevu kancelárie sa menia nasledovne:

Uvedené sa netýka podateľne a pracoviska pre výdaj certifikátov, ktoré sú k dispozícii denne od 8:00 do 15:00 na prízemí sídla komory v priestore bývalého kníhkupectva (po vstupe do budovy prvé dvere vpravo).

Uvedené neplatí v prípade plánovaných podujatí, či už vzdelávacích, týkajúcich sa advokátskych skúšok, alebo iných.

Automatická spojovateľka je aktuálne nasadená na telefónnu linku sekretariátu komory (02/204 227 42) a na telefónnu linku podateľne - kancelárie prvého kontaktu (02/204 227 14). V čase stránkových dní tak v čase od 8:00 do 15:00 Vás tak privíta prívetivý hlas, ktorý Vás bude navigovať nasledovne:

"Dobrý deň, dovolali ste sa na Slovenskú advokátsku komoru. V otázkach týkajúcich sa výkonu advokácie, zvoľte 1. V otázkach výkonu koncipientskej praxe, zvoľte 2. Na spojenie s podateľňou, zvoľte 3. Ak potrebujete advokáta, zoznam je dostupný na webovej stránke www.sak.sk. V prípade iných otázok zvoľte 4."

Ak zvolíte voľbu 1, týkajúcu sa výkonu advokácie, nasledovať bude hláska:

"V otázkach povinných platieb a iných úhrad, zvoľte 1. V otázkach samostatného výkonu advokácie,  napríklad zápis, zmena alebo iné, zvoľte 2. V otázkach výkonu advokácie prostredníctvom spoločnosti, napríklad schválenie obchodného mena, zápis a zmeny v spoločnosti, zvoľte 3. V otázkach súvisiacich s elektronickým preukazom advokáta a certifikátmi, zvoľte 4. Ak potrebujete poradiť ohľadom poistenia, zvoľte 5. Na objednanie knihy o autorizácii alebo talára, zvoľte 6. V prípade iných otázok zvoľte 7."

Ak zvolíte voľbu 2, týkajúcu sa výkonu koncipientskej praxe, vypočujete si nasledovné:

"V otázkach zápisu koncipienta, zmien v zozname či koncipientskeho preukazu, zvoľte 1. V otázkach vzdelávania a odborných seminárov,  zvoľte 2. V otázkach advokátskych skúšok, zvoľte 3. V otázkach povinných platieb a iných úhrad za koncipienta, zvoľte 4. V prípade iných otázok zvoľte 5."

Pri voľbe 3, budete prepojený na podateľňu. A ak zvolíte voľbu 4, budete prepojený na sekretariát. Sekretariát a podateľňa sa v prípade nedostupnosti pracovníkov zastupujú (tj. ak Vám nemôže odpovedať pracovník podateľne - vybavuje hovor, alebo je mimo pracovné miesto - hovor sa prepojí na sekretariát a naopak).

Vo všetkých otázkach s ekonomickým aspektom Vás bude automatická spojovateľa sprevádzať nasledovne:

"V otázkach príspevkov a sociálneho fondu, zvoľte 1. V otázkach platieb poistného, zvoľte 2. V otázkach poplatkov za semináre a vzdelávanie, zvoľte 3. V otázkach príspevku na výchovu a vzdelávanie, zvoľte 4. V otázkach vyúčtovania strát času členom orgánov komory, zvoľte 5. V prípade iných otázok zvoľte 6."

Mimo stránkových hodín kancelárie komory je automatická spojovateľka nedostupná a rovnako nie je možné ponechať pracovníkom kancelárie odkaz. Konkrétneho pracovníka alebo kanceláriu komory viete kontaktovať aj naďalej e-mailom. V stránkových dňoch sa rovnako viete dovolať na linky pracovníkov priamo, bez nutnosti postupu cez automatickú spojovateľku a zároveň v prípade nedostupnosti pracovníka máte možnosť ponechať hlasovú správu. Po zaznení signálu v zmysle navigácie tak ponecháte odkaz (odporúčame oznámiť Vaše priezvisko a ak ste členom komory aj registračné číslo).

Veríme, že Vám uvedený postup zjednoduší vybavenie akejkoľvek záležitosti na komore a tešíme sa dopočutia.

Kancelária SAK