Záznam z podujatia Night of Chances - Legal

Záznam z podujatia Night of Chances - Legal

Zdroj: SAK, z dňa 7.4.2022

V apríli sa uskutočnilo zaujímavé kariérne online podujatie určené pre študentov a mladých. V rámci podujatia „Night of Chances - Legal“ sa dňa 6. apríla streamovalo niekoľko rozhovor so zástupcami advokácie . Aj týmto spôsobom sa nám podarilo nadviazať na tradíciu prednášok pre študentov o úlohe advokácii v právnom systéme.

Advokát Peter Kováč z Nadácie Zastavme korupciu moderoval rozhovor  na tému „Quo vadis, advokácia?“ s predsedom Slovenskej advokátskej komory Viliamom Karasom o tom, ako vyzerá slovenská advokácia dnes a ako bude vyzerať o 10 rokov, ako silno sa opiera o tradíciu a ktoré výzvy ju čakajú v kontexte modernizácie a digitalizácie.

V diskusii s názvom „Advokácia, doživotné štúdium“ diskutovali o úrovni právnických fakúlt a o predpokladoch, ktoré má spĺňať študent, aby bol pripravený do advokátskeho života, člen skúšobného senátu SAK František Sedlačko a členka predsedníctva SAK Alexandra Čižmáriková. 

Tretí blok sa týkal témy „Etika v advokácii – hranice a mantinely“, kde vystúpili Peter Štrpka, predseda Disciplinárnej komisie SAK a Zuzana Ondrejková, predsedníčka Revíznej komisie SAK, ktorí viedli diskusiu o tom, čo je dovolené a čo už nie pri zvýšených nárokoch na etiku advokáta, ktoré súčasné kauzy ich trápia a či sú kauzy, s ktorými sa nič robiť nedá.

Záznam si môžete pozrieť na FB stránke Night of Chances:  https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=262223409459313

" target="_blank">