Podpredseda SAK Ondrej Laciak bol zvolený za kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP

Podpredseda SAK Ondrej Laciak bol zvolený za kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP

Zdroj: SAK, z dňa 22.8.2022

Slovenská advokátska komora gratuluje podpredsedovi komory Ondrejovi Laciakovi k úspechu na pôde Súdnej rady SR, kde bol dnes jej členmi opäť zvolený za kandidáta na ad hoc sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. O. Laciak túto funkciu vykonáva od roku 2016, v prípade potvrdenia vládou SR bude funkciu zastávať aj v ďalšom období.

Návrh na zvolenie pre O. Laciaka predložil Súdnej rade SR jej predseda Ján Mazák a súčasne aj Slovenská advokátska komora.

„Úprimne ďakujem za dôveru, ktorú mi dnes členovia Súdnej rady SR svojimi hlasmi prejavili. Hoci funkcia ad hoc sudcu je skôr čestnou funkciou, jej pokračujúci výkon bude pre mňa záväzkom vykonávať ju čo najlepšie, v prospech účinnej ochrany ľudských práv a základných slobôd a dôstojne tak reprezentovať aj našu krajinu na európskej úrovni,“ reagoval pre Mediálny odbor SAK O. Laciak.