Orgány činné v trestnom konaní opäť ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi

Orgány činné v trestnom konaní opäť ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi

Zdroj: SAK, z dňa 14.10.2022

Slovenská advokátska komora (SAK) zaznamenala ďalší prípad podozrenia z vážneho ohrozenia práv klientov na dôvernú komunikáciu s advokátom. Došlo k nemu pri policajnej prehliadke priestorov advokátskej kancelárie v okrese Bratislava II. Polícia podľa našich informácií pri prehliadke zaistila elektroniku a ďalšie nosiče s údajmi množstva klientov, ktorí nemajú nič spoločné s prešetrovanou trestnou vecou.

K obdobnému ohrozeniu práv došlo len nedávno pri prehliadke inej kancelárie v Bratislave. Zároveň sme boli svedkami nelegálneho šírenia údajných e-mailov s komunikáciou medzi klientom a advokátkou v inej trestnej veci. „Ide o znepokojivé trendy, ktoré svedčia o ohrozovaní elementárneho práva ľudí na možnosť dôverne komunikovať s advokátmi. Takúto prax je potrebné zastaviť,“ reagoval predseda SAK Martin Puchalla.

„Slovenská advokátska komora plne rešpektuje právomoci orgánov vyšetrovať trestnú činnosť aj z radov advokátov. Je v našom záujme, aby dochádzalo k potrebnej očiste. V demokratickej krajine však nemožno akceptovať, ak sa pri odhaľovaní trestnej činnosti používajú hrubé nezákonné praktiky, ktoré sú v priamom rozpore s judikatúrou Ústavného súdu SR,“ dodal M. Puchalla.

Na prehliadku advokátskej kancelárie v okrese Bratislava II bol podľa správnosti prizvaný ako nezúčastnená osoba zástupca SAK. Z informácií, ktoré poskytol komore, však vyplýva, že ďalší postup Národnej kriminálnej agentúry už bol v príkrom rozpore s ústavnými požiadavkami. NAKA podľa jeho svedectva, napriek jeho dôrazným upozorneniam, zaistila nosiče a elektroniku bez toho, aby ich na mieste akokoľvek selektovala – to znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k zaisteniu aj údajov od bežných klientov, ktorí s prešetrovanou vecou nemajú nič spoločné. Na mieste sa navyše nenachádzal ani znalec z odboru elektrotechniky, ktorý by mohol dohliadnuť na riadny výkon prehliadky, a v zmysle príkazu na prehliadku sa jej zúčastniť mal.

V súvislosti s opakovanými ohrozeniami práva na dôvernosť komunikácie s advokátmi a postupov polície sme presvedčení o tom, že ide o oblasť, ktorú je potrebné jasne vyriešiť zákonnou úpravou. Judikatúru Ústavného súdu SR totiž orgány činné v trestnom konaní zjavne nerešpektujú.