ZIMNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV 2022

ZIMNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV 2022

Zdroj: SAK, z dňa 18.10.2022

Slovenská advokátska komora organizuje v dňoch 1.-3. decembra 2022 zimný seminár advokátov v hoteli  Patria v Štrbskom Plese.                                                                                                                                                             


V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom webového portálu komory  www.sak.sk  v privátnej sekcii „Vzdelávanie a podujatia“  vyplnením elektronickej prihlášky.


Otvorenie prihlasovania v prvej etape: 8.11.2022  od 11:00 h

V čase naplnenia limitu kapacity izieb prihlasovanie uzatvoríme a druhú etapu otvoríme po spracovaní  zaregistrovaných prihlášok a zistení  ďalšej voľnej kapacity lôžok.


Otvorenie prihlasovania  v druhej etape: 15.11.2022 od 11:00 h

Pri zistení voľnej kapacity lôžok budeme počas prihlasovania  limity priebežne upravovať.


Termín uzávierky prihlášok: 20.11.2022 o 24:00 h

 

Účastnícky poplatok za seminár je 155,-€ vrátane rautu.

 

PROGRAM:

piatok 2.12.2022

10:00 – 12:00 hod.

prednáška na tému „Aktuálna rozhodovacia prax Najvyššieho správneho súdu SR v oblasti nehnuteľností.“

lektor:  JUDr. Marián Fečík, sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky


14:00 – 15:30 hod.

prednáška na tému „Trestnoprávne aspekty nakladania s nehnuteľnosťami.“

lektor: JUDr. Peter Šamko ml., sudca Krajského súdu v Bratislave


16:00 – 17:00 hod.

prednáška na tému „Aktuálna rozhodovacia činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o odvolaniach proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad.“

lektor: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra

 

20:00 hod.

Slávnostný raut s kultúrnym programom a ochutnávkou vína v reštaurácii Slnko hotela Patria

 

sobota 3.12.2022

10:00 – 12:00 hod.

prednáška na tému „Advokát a vonkajší svet (zdravie, komunikácia, sociálne siete a iné).“

lektor: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., advokát

 

Tešíme sa na Vašu účasť.