SAK namieta nezákonné pokračovanie úkonov vo veci minulotýždňovej prehliadky advokátskej kancelárie

SAK namieta nezákonné pokračovanie úkonov vo veci minulotýždňovej prehliadky advokátskej kancelárie

Zdroj: SAK, z dňa 19.10.2022

Bratislava 19. októbra 2022 – Slovenská advokátska komora (SAK) namieta ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní pri pokračovaní v úkonoch z prehliadky priestorov advokátskej kancelárie v okrese Bratislava II z minulého týždňa, ktorým má podľa názoru SAK za cieľ legalizovať namietanú nezákonnosť pôvodných zaisťovacích úkonov.

Pri uskutočnenej prehliadke advokátskej kancelárie došlo k nezákonnému zaisteniu elektroniky a ďalších nosičov s údajmi množstva klientov. Vyšetrovateľ NAKA mal po správnosti za účasti znalca a nezúčastnenej osoby priamo na mieste vyselektovať zákonom chránené údaje ku konkrétnej trestnej veci. K tomu však nedošlo – vyšetrovateľ zaistil celý harddisk so všetkými údajmi, pričom k sťahovaniu údajov pristúpil až dodatočne. Zaistené údaje sa pritom dlhší čas nachádzali v dispozícii vyšetrovateľa mimo dohľadu nezúčastnenej osoby a znalca.

Z hľadiska ochrany ústavou garantovaného práva na dôvernosť komunikácie klientov s advokátmi ide o neakceptovateľný postup, ktorý nemožno legitimizovať ani účasťou zástupcu komory pri dodatočnom sťahovaní údajov. „Je smutné, že orgány činné v trestnom konaní v krátkom čase po sebe opakovane ignorovali judikatúru ústavného súdu vo veci prehliadok advokátskych kancelárií,“ reagoval predseda SAK Martin Puchalla.

SAK minulý týždeň upozornila na ohrozenie advokátskeho tajomstva pri prehliadke v kancelárii v okrese Bratislava II. K obdobnému ohrozeniu práv pritom došlo len nedávno pri prehliadke inej kancelárie v Bratislave. S rovnakým znepokojením komora vníma aj iné zásady do dôvernosti komunikácie s klientmi, ako napríklad pri nedávnom nelegálnom šírení údajných e-mailov z komunikácie medzi advokátkou a jej klientom v inej sledovanej trestnej veci.

V ďalšom komora odkazuje na pôvodné vyjadrenia jej predsedu k tejto téme:

„Slovenská advokátska komora plne rešpektuje právomoci orgánov vyšetrovať trestnú činnosť aj z radov advokátov. Je v našom záujme, aby dochádzalo k potrebnej očiste. V demokratickej krajine však nemožno akceptovať, ak sa pri odhaľovaní trestnej činnosti používajú hrubé nezákonné praktiky, ktoré sú v priamom rozpore s judikatúrou Ústavného súdu SR.“