14. ročník Fóra obchodného práva UIA

14. ročník Fóra obchodného práva UIA

Zdroj: SAK, z dňa 23.4.2023

Rodinné firmy v 21. storočí – iný prístup k riadeniu spoločností?

14. ročník Fóra obchodného práva UIA

Pozývame Vás na konferenciu venovanú špecifickej téme obchodného práva – rodinným podnikom, ktorú organizuje
Medzinárodná únia advokátov (UIA) s podporou Budapeštianskej advokátskej komory
8. – 9. júna 2023 v Budapešti.

Význam rodinných podnikov sa celosvetovo čoraz viac uznáva, zohrávajú kľúčovú úlohu v dnešnej ekonomike. Vývoj rodinných podnikov však nemožno oddeliť od vývoja ekonomického, sociálneho a právneho prostredia, v ktorom podnik pôsobí. Pojem „rodina“ sa tiež líši od kultúry ku kultúre a v každom období histórie.

Pre advokátov pracujúcich s rodinnými podnikmi je nevyhnutné, aby pochopili ich osobitné charakteristiky. Rodinné podniky sú zložité štruktúry, poradenstvo pri ich zakladaní, správe, prevode a dedení je pre advokátov výzvou. Vyžaduje si to komplexné znalosti z rôznych oblastí práva a zručnosti z iných oblastí, napríklad psychológie, sú tiež mimoriadne užitočné.

Advokáti z celého sveta sa podelia o svoje skúsenosti o rodinných podnikoch na 14. výročnom Fóre obchodného práva UIA a budú diskutovať o osvedčených postupoch v rôznych jurisdikciách. V prípade záujmu Vás pozývame zúčastniť sa.

Podujatie sa bude konať v sídle Budapeštianskej advokátskej komory. Jazykom konferencie bude angličtina.  Registrácia na podujatie je otvorené do 29. mája 2023.

Viac informácií a registrácia na: https://www.uianet.org/en/events/14th-uia-annual-business-law-forum?backlist

Medzinárodná únia advokátov (Union international des avocats) UIA je najdlhšie pôsobiacou medzinárodnou organizáciou advokátov. Bola založená v roku 1927 a aktuálne v nej má zastúpenie 110 krajín sveta. Ide o globálnu organizáciou, ktorej cieľom je stimulovať odborné vzdelanie, networking, rozvoj profesie a aktivity na podporu právneho štátu. Členstvo v UIA je kolektívne (advokátske komory) alebo individuálne (advokáti). Od roku 1971 má UIA status poradnej inštitúcie pri OSN. UIA svoje aktivity organizuje vo viacerých jazykoch s tlmočením – angličtina, francúzština, španielčina,