Zo stretnutia s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim a predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Miroslavom Čellárom

Zo stretnutia s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim a predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Miroslavom Čellárom

Zdroj: SAK, z dňa 15.11.2023

Slovenská advokátska komora pokračuje v úvodných stretnutiach s novými predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci. Po rokovaní s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a štátnymi tajomníkmi rezortov spravodlivosti a vnútra, sme dnes rokovali s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim a predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR Miroslavom Čellárom.

„Stretnutie bolo dobrou príležitosťou nielen tlmočiť naše dlhodobé postoje v oblasti právneho štátu, ale najmä si vypočuť plány a predstavy tak predsedu parlamentu, ako aj predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR. S oboma ústavnými činiteľmi sme mali dobrú, otvorenú a konštruktívnu diskusiu o témach právneho štátu. Počas rozhovoru sme potvrdili, že rovnako ako v minulosti sme aj dnes pripravení zodpovedne sa zapájať našimi podnetmi do budúcich legislatívnych procesov,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Slovenská advokátska komora je nezávislá a dôsledne apolitická organizácia. Našimi aktivitami chceme prispievať k zlepšovaniu právneho prostredia, presadzovaniu úcty k právu a k účinnej ochrane základných pilierov právneho štátu za každých okolností. V záujme týchto cieľov sa usilujeme viesť profesionálny inštitucionálny dialóg s predstaviteľmi všetkých relevantných inštitúcií s vplyvom na právny štát.