Informácia pre advokátskych koncipientov, ktorí sa v prvom polroku 2020 prihlásili na hlavné semináre a neabsolvovali ich

Informácia pre advokátskych koncipientov, ktorí sa v prvom polroku 2020 prihlásili na hlavné semináre a neabsolvovali ich

Zdroj: SAK, z dňa 15.7.2020

Pracovníčky odboru výchovy a vzdelávania SAK postupne od 13. júla 2020 pozývajú koncipientov III., II. a  I. ročníka na termíny e-learningu. 

E- learning bude organizovaný prostredníctvom programu CISCO WEBEX. Pre správne fungovanie programu odporúčame prehliadač Google Chrome.

Pozvánka na e-learning bude koncipientom doručená e-mailom v 1. správe z adresy messenger@webex.com. Po vyplnení a odoslaní krátkeho registračného formulára príde každému koncipientovi 2. správa o zaregistrovaní. Prostredníctvom 3. správy o akceptovaní registrácie sa pripojíte na školenie priamo z e-mailu 30 min. (START) pred začiatkom webinára kliknutím  na zelenú ikonku - JOIN. Skôr nebude pripojenie do programu aktívne.

Na stiahnutie aplikácie Cisco Webex použijete 30 minút pred začiatkom navigáciu -  join by browser NEW!, alebo si program stiahnete priamo do PC na pracovnú plochu.

Čas na pripojenie sa do skupiny účastníkov e-learningu je ohraničený na 30 minút, presne do začiatku, napr. do 14,00 hod., ak sa e-learning koná v čase od 14,00 do 16,00 hod. Po 14,00 hod. sa už nebude možné pripojiť.

Dovoľujeme si Vás požiadať o nastavenie svojich pracovných aktivít tak, aby ste sa mohli zúčastniť videokonferencie v určenom termíne podľa pozvánky a touto formou absolvovali povinný hlavný seminár.