Golfový HCP turnaj právnických profesií 2020

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2020

Zdroj: SAK, z dňa 4.8.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí golfisti!

Ako sme už na začiatku leta avizovali, Slovenská advokátska komora sa podujala zorganizovať  svoj druhý golfový turnaj v rámci roka, tentokrát s názvom „Golfový HCP turnaj právnických profesií“. Ide o širší formát, ako je Advokátsky golfový turnaj (tam máme už úspešne za sebou 11-ty ročník), ktorý sa koná na prelome mája/júna v predvečer Letného advokátskeho seminára na Táloch (ihrisko Gray Bear) a je určený advokátom / advokátskym koncipientom a ich partnerom.

Prvý ročník tohto „druhého“ golfového turnaja organizovaného našou komorou je aj podľa svojho názvu určený širšiemu okruhu golfistov a golfistiek – právnikom a právničkám, a teda zástupcom všetkých právnických profesií. Čiže nielen advokátom, ale aj notárom, exekútorom, sudcom, súdnym úradníkom, prokurátorom, vysokoškolským pedagógom učiacim na Právnických fakultách, podnikovým právnikom (vrátane štátnych a samosprávnych inštitúcií), koncipientom/čakateľom uvedených právnických profesií, skrátka všetkým, ktorí vyštudovali niektorú z právnických fakúlt, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Účelom turnaja je skĺbiť zábavu, športové zápolenie, príjemne strávený čas, no najmä prispieť k (opätovnému) zbližovaniu právnických profesií, opätovnému stretnutiu spolužiakov z vysokej školy pri takejto milej športovej udalosti.


HLAVNÝ TURNAJ:

Propozície turnaja

Názov turnaja:

Golfový HCP turnaj právnických profesií


Hrací deň: 3.10.2020 (sobota)

Miesto konania: Penati Golf Resort Senica, https://www.penatigolfresort.sk/

Ihrisko: Heritage Golf Course

                           

Turnaj registrovaný:

https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=50116192

 

Čas príchodu:     8:00 hod. Príchod a registrácia hráčov, welcome drink, malé občerstvenie, priestor na tréning

Čas zahájenia:    8.30 hod. Otvorenie, príhovory pre už prítomných a presun na štartovacie jamky podľa rozdelenia do flajtov

Štart:                    9.00 hod. Postupný štart z jamky 1. a 10. podľa štartovky, ktorá bude zverejnená po uzavretí prihlášok. Pokiaľ bude málo hráčov, bude sa štartovať iba z jamky č. 1.

 

Počet jamiek 18

 

Doplnkové súťaže:

Nearest to pinLongest drive (jamka sa vyberie v deň turnaja)

 

Vyhodnotenie: Po turnaji, cca o 15.30 hod. (čas sa môže upravovať podľa počtu prihlásených)

 

Prihlásiť sa môžete:       

a) e-mailom na adrese kutan@sak.sk

b) na linke:  https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=50116192

c) na tomto formulári https://forms.gle/QwQEhKzY2eacdSrf7 (najmä pre tých, ktorí ešte nie sú registrovaní v SKGA alebo im prihlásenie cez SKGA portál nejde):

 

Štartovné:

25 EUR, v štartovnom je zahrnuté welcome drink a drobné občerstvenie, ovocie, voda a bageta do bagu, občerstvenie po polovici ihriska, neskorý obed po turnaji vrátane nápoja. Zvyšok hradí SAK resp. partneri.

Poplatok za hru:

hradí sa individuálne pri príchode do rezortu vo výške 80 EUR s DPH (vyjednaná cca 20 percentná zľava oproti oficiálnej cene 99 EUR), alebo individuálne podľa členstva (členovia Penati, reciprocita a pod.)

 

Podmienky účasti:

Všetky právnické profesie (advokáti, notári, exekútori, prokurátori, sudcovia a súdni úradníci, koncipienti/čakatelia uvedených právnických profesií, podnikoví právnici, vysokoškolskí pedagógovia, všetci absolventi právnických fakúlt na Slovensku, ako aj v zahraničí)

 

Súťažné kategórie:   

A: spoločná HCP 0 – 18

B: spoločná HCP 18,1 – 36

C: spoločná HCP 37 – 54

D: netto rany (špeciálna kategória)

 

Systém súťaže:                

kategória A stableford netto

kategória B stableford netto

kategória C stableford netto

kategória D netto rany

 

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku. Neregistrovaní hráči budú hodnotení individuálne, s počiatočným HCP 54.

 

Vyhodnocovanie:

V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto

V kategórii B budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto

V kategórii C budú odmenení vecnými cenami prví traja hráči s najvyšším počtom stableford netto.

V kategórii D budú odmenení víťazi v rámci jednotlivých samostatných právnických profesií, s najnižším počtom netto rán.

 

Ak by bolo málo hráčov do niektorej z kategórií A - C, budú 2 kategórie, a to od 0 po 27 a od 28 do 54, všetko stableford netto.

V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení: lepší výsledok na posledných 15-tich, 12-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke. Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

Ubytovanie:

Pre záujemcov o ubytovanie z piatka 2.10.2020 na sobotu 3.10.2020 kontaktujte pani Michaelu Pritchard na +421 902 716 655, ktorá Vám ponúkne ubytovanie za zvýhodnenú cenu po prihlásení sa k účasti na našom turnaji.

Tréning:

Deň pred turnajom (piatok 2.10.2020 po 14.00 hod.) je možné zahrať si na ihrisku za zvýhodnený green fee – 20% zľava (z 99 EUR s DPH na 80 EUR s DPH) – treba nahlásiť v Club house príslušnosť k nášmu sobotnému turnaju (rezervácie je potrebné dohodnúť priamo s ihriskom individuálne a dostatočne v predstihu aby bol voľný termín) (platí pre nečlenov resp. pri neexistencii vyšších recipročných úľav)

Ostatné benefity:

V rámci turnaja aj v deň pred turnajom bola pre účastníkov hlavného sobotného turnaja vyjednaná zľava (platí pre nečlenov resp. pri neexistencii vyšších recipročných úľav) na:

a) elektrické autíčka 18 jamiek – 20% zľava (zo 45 EUR s DPH na 36 EUR s DPH),

b) žetóny na driving range – 20% zľava (zo 4 EUR s DPH na 3,20 EUR a DPH)

 

RYDER CUP:

Tomuto „hlavnému“ turnaju bude predchádzať od piatku 2.10.2020 zápolenie najlepších golfistov zo SAK a ČAK v rámci modelu Ryder cup SAK / ČAK, ktorý ako „Nultý ročník“ snáď úspešne započal dlhú tradíciu minulý rok na Golfovom ihrisku Karlštejn v Českej republike. Pre pripomenutie viac informácií nájdete na linku: https://advokatnidenik.cz/2019/09/26/cesko-slovenske-klani-v-golfu-dopadlo-uspesneji-pro-cak/. Séria „na preskačku“ sa teda tentokrát presúva na Slovensko do Penati. Veríme, že sa nám (z pohľadu SAK-u) sériu Ryder cupu podarí vyrovnať, a to práve v rámci „Prvého ročníka“ RYDER CUP SAK / ČAK 2020.

Tohto roku to bude dvojdňový formát turnaja. Prvý deň sa bude hrať ihrisko Legend, druhý deň ihrisko Heritage.

V prípade záujmu reprezentovať SAK družstvo, kontaktujte priamo kapitána Tomáša Stoklasu, ktorý je zodpovedný za nominácie a výber hráčov (tomas.stoklasa@akst.sk). Česká strana si to režíruje po svojej linke cez kolegov Roberta Nemca a Roberta Jehneho.


Veríme, že prvý ročník tak Ryder cup-u SAK / ČAK, ako aj „hlavného“ turnaja bude úspešný a priláka čo najväčšie množstvo právnikov – golfistov.

Budeme radi za zdieľanie tohto turnaja Vašim známym právnikom aj ďalej, a to buď preposlaním tohto e-mailu, alebo prostredníctvom LINKED IN postu: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6696075108894707713, alebo prostredníctvom Twitter postu: https://twitter.com/SAK_svk/status/1290311016962650115.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Jána Kutana na adrese: kutan@sak.sk