Okrúhly stôl

Okrúhly stôl

Zdroj: SAK, z dňa 11.3.2014

Justícia potrebuje nové etické pravidlá

    Na pôde Slovenskej advokátskej komory dňa 10. 3. 2014 zástupcovia všetkých právnických profesií diskutovali o význame etických pravidiel v justícii. Pozvanie prijali zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Notárskej komory SR, Slovenskej exekútorskej komory a tiež Združenia sudcov Slovenska. Cieľom diskusie bolo vzájomné oboznámenie sa s etickými štandardami jednotlivých právnych profesií a diskusia o tom, ako pomôcť zlepšiť dodržiavanie etiky v praxi a tým aj zvýšiť dôveryhodnosť justície.

    Predseda SAK sa vo svojom vystúpení zameral na etické dilemy advokátov. „Jedinečnosť výkonu advokácie spočíva v tom, že sa v našej práci spájajú dva svety – svet advokáta a svet podnikateľa. Práve etické pravidlá slúžia k tomu, aby advokát našiel rovnováhu medzi týmito dvoma svetmi,“ povedal predseda SAK Ľubomír Hrežďovič.

    Minister spravodlivosti Tomáš Borec vyjadril spokojnosť s tým, že téma etiky v justícii sa postupne stáva prioritnou témou všetkých právnických povolaní vrátane súdnictva. „Pokiaľ ide o etiku v súdnictve, som veľmi rád, že táto téma je súčasťou aktuálneho návrhu ústavného zákona. Bez jasných etických pravidiel, ktorých porušenie bude možné riešiť v disciplinárnom konaní, nie je možné obnoviť dôveryhodnosť súdnictva,“ zdôraznil. Tomáš Borec.

    Osobitný etický kódex pripravuje aj Generálna prokuratúra SR. „Intenzívne na tom pracujeme a dúfam, že kódex bude čoskoro zavedený do praxe,“ povedal prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek. Pravidlá, ktoré by mali prispieť aj k zvýšeniu disciplíny v prokuratúre, sa pripravujú v spolupráci s Radou prokurátorov SR.

    Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianská pripomenula, že hoci najväčšia stavovská organizácia prijala etický kódex ešte v roku 2001, v roku 2012 sa prihlásila ku všetkým medzinárodným dokumentom v oblasti etiky a zriadila 6 členný etický výbor. „Život sudcu je pod drobnohľadom tak odbornej, ale aj laickej verejnosti, a najmä médií, preto stanovené pravidlá etiky platné pre verejný aj súkromný život sudcov očakávajú od sudcu, aby pri výkone svojej funkcie tieto nielen rešpektoval, ale ani nevyvolal podozrenie, že niekto, alebo niečo, ovplyvňuje jeho nezávislosť a nestrannosť“.

    Všetky právnické povolania, vrátane sudcov, založené na stavovskom alebo komorovom systéme, môžu vynucovať vhodné správanie svojich členov v disciplinárnom konaní. Právnické povolania, ktoré sú zapojené do činnosti justície v najširšom zmysle slova, by mali nielen trvať na vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti, ale sa aj  podieľať na vytvorení spoločného alebo jednotného mechanizmu uplatňovania a hodnotenia etických pravidiel.