ETICKÝ KÓDEX SUDCOV

ETICKÝ KÓDEX SUDCOV

Zdroj: SAK, z dňa 10.3.2014

ETICKÝ KÓDEX SUDCOV

(10.03.2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17.30; 1,5 min.; R)

J. KAVECKÁ, moderátorka:

"V niektorých krajinách sú etické kódexy sudcov rozvedené do podrobností, v iných sú len všeobecné. Sudcovia by preto pri písaní svojho nového etického kódexu mali nájsť zlatú strednú cestu. Po dnešnej diskusii zástupcov právnických profesií na tému etické kódexy právnických povolaní a disciplinárne konania v Bratislave to uviedol minister spravodlivosti Tomáš BOREC."

T. BOREC:

"Čo sa týka rozpracovania detailov, aj v medzinárodnej právnej úprave, to znamená štát od štátu, má naozaj veľmi rôzne pravidlá. Niekde sú to naozaj veľmi stručné pravidlá, ktoré majú päť, šesť článkov a sú veľmi všeobecné, niekde sa ide naozaj do úplných detailov. Čiže treba nájsť niekde zlatú strednú cestu a prispôsobiť to našim podmienkam."

J. KAVECKÁ:

"Minister trvá na tom, že za závažné etické previnenie musí hroziť disciplinárny postih. Do mája by mali mať hotový etický kódex aj prokurátori, potvrdil to prvý námestník generálneho prokurátora René VANEK.

Podľa prezidentky Združenia sudcov Slovenska Dany BYSTRIANSKEJ budú etické zásady vypracované sudcami odrážať posledné skúsenosti medzinárodných organizácií. Podľa jej slov môžu byť interpretačným pravidlom pre veľmi strohý kódex prijatý v roku 2001. Mali by sa tam objaviť konkrétnejšie predstavy o etickom správaní. Viceprezidentka združenia Alena POLÁČKOVÁ si zase myslí, že čím podrobnejšie rozpracované etické pravidlá tým horšie, môže to totiž vyvolať falošný dojem, že všetko, čo v tom kódexe nie je zahrnuté, sa môže urobiť. Pripomenula, že čím podrobnejšia právna úprava je, tým sa lepšie hľadajú rôzne kľučky."