Sudcovský etický kódex musí mať jasné pravidlá, tvrdí minister Borec

Sudcovský etický kódex musí mať jasné pravidlá, tvrdí minister Borec

Zdroj: SAK, z dňa 10.3.2014

Sudcovský etický kódex musí mať jasné pravidlá, tvrdí minister Borec

(10.03.2014; www.24hod.sk; s. ‑; TASR)

Bratislava 10. marca (TASR) ‑ V niektorých krajinách sú etické kódexy sudcov rozvedené do podrobností, v iných len sú len všeobecné. Sudcovia by preto pri písaní svojho nového etického kódexu mali nájsť zlatú strednú cestu. Po dnešnej diskusii zástupcov právnických profesií na tému Etické kódexy právnických povolaní a disciplinárne konania v Bratislave to uviedol minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru‑SD).

"Určite tam musí byť jasne definované správanie sudcov voči sebe samým, voči účastníkom, akým spôsobom sudcovia vystupujú na verejnosti aj v súkromí, zásady toho, ako komunikujú s médiami, ako komunikujú s inými právnymi profesiami," povedal Borec. Minister trvá na tom, že za závažné etické previnenie, musí hroziť disciplinárny postih. Do mája by mali mať hotový etický kódex aj prokurátori. Potvrdil to prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek. "Pracujeme na novom etickom kódexe, ktorý bude úzko prepojený. Chceme to prepojenie tak, aby sa na základe porušenia pravidiel etického kódexu mohla vyvodzovať disciplinárna zodpovednosť," povedal.

Etický kódexadvokátov tvorí Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory. "V ňom nie sú definované jednoznačne konania, vtedy sa dopustíš prehrešku, keď neurobíš to alebo opomenieš to. Na druhej strane je natoľko prehľadný, že sa v ňom každý advokát môže nájsť. Určite v ňom nájde postup, ako sa má správať ku klientovi, k súdu, k protistrane, ku komore a podobne," vysvetlil Ľubomír Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory, ktorá dnešnú diskusiu zorganizovala.

Podľa prezidentky Združenia sudcov Slovenska Dany Bystrianskej budú etické zásady, vypracované sudcami, odrážať posledné skúsenosti medzinárodných organizácií. "Dá sa povedať, že môžu byť interpretačným pravidlom pre veľmi strohý kódex prijatý v roku 2001. Mali by sa tam objaviť konkrétnejšie predstavy o etickom správaní," povedala Bystrianska. Viceprezidentka ZSS Alena Poláčková si zase myslí, že čím podrobnejšie rozpracované etické pravidlá, tým horšie. "Môže to vyvolať falošný dojem, že všetko, čo v tom kódexe nie je zahrnuté, sa môže urobiť. Vieme, že čím podrobnejšia právna úprava je, tým sa lepšie hľadajú rôzne kľučky," uviedla.