Informácia pre advokátskych koncipientov k absolvovaniu povinných seminárov v 1. polroku 2021

Informácia pre advokátskych koncipientov k absolvovaniu povinných seminárov v 1. polroku 2021

Zdroj: SAK, z dňa 11.1.2021

Slovenská advokátska komora bude organizovať koncipientske  semináre v prvom polroku 2021 aj naďalej z dôvodu neistej epidemiologickej situácie ONLINE. V rámci cyklického vzdelávania advokátski  koncipienti absolvujú hlavné semináre formou e-learningu a praktické semináre vo forme webinárov.

Prvá registrácia:

Semináre budú dňa 28.1.2021 od 10,00 hod. zverejnené k prihlasovaniu na portáli SAK www.sak.sk v sekcii Vzdelávanie a podujatia/Zoznam podujatí.

 

Termíny hlavných seminárov (e-learning):

III. ročník, trestné a civilné právo         1. termín      25.02. - 26.02. 2021        

II. ročník, trestné právo                        1. termín      18.03. - 19.03.2021

I. ročník, civilné právo                          1. termín      25.03. - 26.03.2021

III. ročník, trestné a civilné právo         2. termín**   08.04. - 09.04.2021

II. ročník, trestné právo                        2. termín**   15.04. - 16.04.2021

I. ročník, civilné právo                          2. termín**   29.04. - 30.04.2021

 

V prvej etape prihlasovania od 28.1.2021 budú zverejnené 1. termíny hlavných seminárov.

**Druhá etapa prihlasovania bude spustená od 23.2.2021 pre tých koncipientov, ktorí sa nebudú môcť prioritne prihlásiť na  semináre v prvom termíne.

Termíny na praktické online semináre (webináre) Vám budú sprístupnené k prihláseniu až následne po Vašom zaregistrovaní na hlavný seminár cez portál SAK. V zozname podujatí si vyberiete a prihlásite sa len na jeden z ponúknutých voľných termínov. Ak prihlásenie na hlavný seminár stornujete, systém Vám automaticky zruší aj prihlásenie na praktický seminár. Preto odporúčame tento postup vykonať len v nevyhnutnom prípade.

 

Termíny úvodných seminárov budeme uverejňovať na portáli SAK priebežne počas celého roka. Predbežne plánujeme zorganizovať úvodný seminár formou ONLINE v marci a v júni.

Neabsolvované semináre z predchádzajúcich období si môžete doabsolvovať po dohode s pracovníčkami odboru výchovy a vzdelávania SAK, ktoré Vám sprístupnia prihlásenie v náhradnom termíne podľa bodu 6, čl. 2, Uzn.č. 38/4/2019 Vzdelávacieho poriadku advokátskych koncipientov SAK.

Termíny uzávierok seminárov:

Spravidla každé podujatie uzatvoríme 5 dní  pred uskutočním podujatia. Deň uzávierky bude uvedený v pozvánke na príslušný seminár.

Upozornenie:

Všetky dištančné podujatia spúšťame prostredníctvom programového systému Cisco Webex. Podmienkou je druhá registrácia do Webexu (bezprostredne pred termínom podujatia), prístup k internetu, funkčný mikrofón a kamera. Webex manuál nájdete v informáciách pre koncipientov v sekcii Vzdelávanie a podujatia.

 

Odbor výchovy a vzdelávania