BUDEME VÁM VOLAŤ!  Zber kontaktných e-mailových adries pre potreby prvého kola volieb do orgánov SAK elektronickou formou

BUDEME VÁM VOLAŤ! Zber kontaktných e-mailových adries pre potreby prvého kola volieb do orgánov SAK elektronickou formou

Zdroj: SAK, z dňa 22.1.2021

Ako sme Vás už informovali, predsedníctvo SAK, aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, schválilo prvé kolo volieb – primárky (nominácia členov do orgánov komory) elektronickou formou. Na to, aby bolo možné voľby takto realizovať, potrebujeme získať od advokátov relevantnú osobnú e-mailovú adresu.

Prosíme Vás preto o aktualizáciu kontaktov v časti „adresa domov“ v privátnej časti webovej stránky SAK. Tento kontakt budeme používať iba na komunikáciu komory s vami. 

Ak takúto e-mailovú adresu nebudete mať vyznačenú, budeme Vás telefonicky kontaktovať.

Navolávacia telefonická kampaň: 

Telefonická kampaň bude realizovaná z mobilného telefónneho čísla:  421 948 892 615

Navolávanie bude prebiehať od 25.1.2021 do 01.02.2021 (vrátane). 

Prosíme vás o spoluprácu. Ďakujeme.

Nechcete aby sme vám volali? Chcete nám uľahčiť prácu?

Veľké množstvo z vás má v matrike zaznačenú len spoločnú adresu vašej advokátskej kancelárie, či adresu odkazujúcu na sekretariát. V matrike je však možné vyznačiť v časti „adresa domov“ aj vyplnenie osobného e-mailu, ktorý sa neprenesie do verejne prístupného zoznamu advokátov, takže sa nemusíte obávať zneužitia tejto adresy, či zvýšeného množstva spamových mailov.

Prosíme kolegov a kolegyne, aby si prostredníctvom elektronickej žiadosti cez stránku komory aktualizovali údaje o svojej aktuálnej osobnej e-mailovej adrese a mobilnom kontakte v časti - adresa bydliska. Tieto údaje nie sú a nebudú zverejnené na stránke komory. Budú použité výhradne pre možnosť doručenia potrebných informácií zo strany SAK tak, aby prístup k vytvorenej osobnej schránke/kontu na platforme Office365 a jej aktivácia boli plynulou a jednoduchou záležitosťou, ktorá nezaberie viac ako pár minút. Ďakujeme

Link na doplnenie osobnej e-mailovej adresy tu : https://www.sak.sk/web/sk/cms/sk/member/ziadosti/base/addrHomeAdv