DEŇ ADVOKÁCIE - 31. výročie slobodnej advokácie

DEŇ ADVOKÁCIE - 31. výročie slobodnej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 27.4.2021

Vážené advokátky, vážení advokáti, milé koncipientky a koncipienti,

dnes oslavujeme 31 rokov slobodnej advokácie. Slobodného povolania, ktoré vykonávame nezávisle od štátnej moci. Práve pred 31 rokmi, v rámci širších demokratizačných procesov bol vďaka našim kolegom 27. apríla 1990 prijatý zákon č. 132/1990 Zb., ktorým bol na Slovensku obnovený samostatný a slobodný výkon advokácie. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 1990. Došlo tak k obnoveniu slobody výkonu advokátskeho povolania vrátane vytvorenia plnohodnotnej samosprávy v podobe advokátskej komory združujúcej všetkých advokátov.

V minulom roku sme plánovali na 30. výročie veľké oslavy. Pandémia však naše plány zmenila. V tomto roku sme na tom podobne a oslavovať tiež môžeme len „v malom“. Preto sme vám, členom našej komory, spoločne so Slovenským národným divadlom sprístupnili možnosť pozrieť si dve divadelné predstavenia a takýmto kultúrnym zážitkom nielen podporiť slovenskú kultúru v týchto neľahkých časoch, ale si aj pripomenúť naše výročie.

Predstavenie Bál je adaptácia motívov Boženy Slančíkovej – Timravy. Ako bonus sme sprístupnili predstavenie Milada o Milade Horákovej. Práve aj toto dielo je mementom neslobody a zobrazuje to, čo sa môže stať, ak justícia je poplatná politike a nesloboda zasiahne aj advokáciu. Predstavenia boli k dispozícii na pozretie od 21. apríla do 26. apríla 2021. Dúfam, že ste túto možnosť využili a predstavenia sa vám páčili. Zároveň verím, že sa už čoskoro budeme môcť ísť všetci pozrieť na ďalšie divadelné hry aj osobne do našich obľúbených divadiel.

Pripomeňme si teda spoločne dnes Deň advokácie. Advokáti a advokácia ako stav sú strážcami slobody a práv ľudí. A práve naša nadobudnutá sloboda a nezávislosť je imperatívom, aby sme naše povolanie vykonávali dobre a s náležitou vášňou.

Viliam Karas, predseda SAK