Stretnutie zástupcov Slovenskej advokátskej komory a policajného prezidenta: je potrebné budovať inštitucionálnu dôveru a v prípade problémov ich preskúmať a riešiť

Stretnutie zástupcov Slovenskej advokátskej komory a policajného prezidenta: je potrebné budovať inštitucionálnu dôveru a v prípade problémov ich preskúmať a riešiť

Zdroj: SAK, z dňa 21.5.2021

Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas, Ondrej Laciak a Ján Kutan 19. mája 2021 navštívili prezidenta policajného zboru Petra Kovaříka.  Počas prvej návštevy u nového policajného prezidenta otvorili viacero tém týkajúcich sa aj aktuálnej situácie v trestnom práve, možných zmien legislatívy, činnosti a spolupráce polície a advokácie na inštitucionálnej úrovni. 

Viliam Karas prezidenta PZ informoval aj o prieskume medzi trestnými advokátmi ohľadom ich stretania sa s praktikami nezákonného donútenia. Nezákonným donútením rozumieme postupy polície, prokuratúry a súdu, kedy použijú nezákonný prostriedok - napríklad hrozbu väzbou, vyššieho trestu a podobne na to, aby sa osoba priznala, alebo začala spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Slovenská advokátska komora realizovala prieskum medzi advokátmi zaoberajúcimi sa trestným právom (obhajcovia) v apríli tohto roku.

Policajný prezident prisľúbil, že sa s prieskumom oboznámi a posúdi závery, ktoré urobila advokátska komora medzi svojimi členmi. Skonštatoval, že policajný zbor nastavuje systém riadenia rizík a v rámci ich eliminácie má záujem zaoberať sa  aj takými rizikami, ktoré sú vnímané uhlom pohľadu advokátov.

Zástupcovia oboch inštitúcií sa dohodli na pokračujúcej spolupráci, nielen v tejto otázke, ale aj na budovaní dobrých vzťahov a hľadaní riešení na posilnenie právneho štátu a silného a čistého justičného prostredia.

Išlo o ďalšiu z inštitucionálnych návštev, ktoré zástupcovia SAK už absolvovali a absolvujú v rámci budovania dobrých vzťahov a spolupráce medzi inštitúciami. Slovenská advokátska komora bude výsledky prieskumu komunikovať aj ďalším zložkám a inštitúciám, predovšetkým Zboru väzenskej a justičnej stráže, Generálnej prokuratúre SR, ale aj zástupcom súdnictva a Ministerstvu spravodlivosti SR.