Konferencia advokátov a druhé kolo volieb do orgánov komory

Konferencia advokátov a druhé kolo volieb do orgánov komory

Zdroj: SAK, z dňa 21.5.2021
Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,

druhé kolo volieb sa bude konať počas konferencie advokátov 11. júna 2021 Či už sa rozhodnete zúčastniť na konferencii fyzicky  v Inchebe alebo „na diaľku“ prostredníctvom počítača, resp. iného technického prostriedku, samotné voľby (aj hlasovanie na konferencii) budú prebiehať elektronicky.

Čo potrebujete, aby ste mohli voliť a hlasovať na konferencii advokátov 2021?

1.      Prezenčná/fyzická účasť na konferencii(prídete do Incheby):

-        Vyplniť prihlášku na fyzickú účasť na konferencii na webovej stránke SAK v privátnej zóne v časti Vzdelávanie a podujatia – zjednoduší to vaše zaprezentovanie na konferencii. LINK

-        Maktivované a funkčné svoje osobné advokátske konto MS Office 365, teda v čase konferencie budete potrebovať prihlasovacie údaje – meno a heslo k účtu „meno.priezvisko@sak.cloud“.  Prihlasovacie údaje Vám boli doručené mailom alebo poštou a prihlásite sa na linku sakeu.sharepoint.com/sites/volby

-        Zaregistrovať sa po príchode na konferenciu – čo slúži ako druhý krok overenia identity advokáta.

-        Advokát bude môcť voliť a hlasovať na elektronickej volebnej platforme  prostredníctvom svojho zariadenia (smartphone, tablet, notebook...) alebo prostredníctvom zariadení prístupných v Inchebe (volebné kiosky na voľbu a hlasovacie zaradenia na hlasovanie).

-        Prosíme vás, nenechávajte si aktiváciu svojho konta na poslednú chvíľu,  je podmienkou vašej účasti na konferencii Ak prídete do Incheby s aktivovaným kontom, získate viac času na stretnutia s kolegami.


2.      Dištančná účasť na konferencii (z domu/kancelárie/kaviarne...):

-        Maktivované a funkčné svoje osobné advokátske konto na elektronickej volebnej platforme MS Office 365, teda v čase konferencie budete potrebovať prihlasovacie údaje – meno a heslo k účtu meno.priezvisko@sak.cloud. Prihlasovacie údaje Vám boli doručené mailom alebo poštou a prihlásite sa na linku www.office.com.


-        Na hlasovanie na konferencii bude potrebné aj overenie identity zadaním kódu, ktorý vám bude zaslaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Na tento účel si potrebujeme overiť vaše telefónne číslo alebo e-mail, budeme vás z tohto dôvodu kontaktovať. Svoje zadané údaje si môžete overiť/zmeniť na stránke SAK v časti:

                 Žiadosti o zmeny v zápise - Žiadosť o zápis zmeny adresy trvalého bydliska advokáta. Po otvorení žiadosti v tabuľke uvidíte svoje aktuálne evidované údaje, ktoré môžete upraviť.

-        Prosíme vás, nenechávajte si aktiváciu svojho konta na poslednú chvíľu. Počas konferencie bude technická podpora – Helpdesk určite veľmi vyťažená.

 Advokátske konto na platforme MS Office 365 je rovnaké ako to, cez ktoré prebiehali voľby v prvom kole. Prístupové údaje k týmto kontám sme vám posielali e-mailom (z adresy onlinevolby@sak.sk) alebo v listinnej podobe poštou v období 22. 2. – 3. 3. 2021. Po prihlásení sa prvýkrát do konta je vyžadovaná zmena hesla. Ak ste si konto ešte neaktivovali a chcete sledovať konferenciu a voliť alebo hlasovať, môžete tak stále urobiť prostredníctvom zaslaných prístupových údajov. Ak ste údaje nedostali, aktivovať konto sa vám nedarí, nepamätáte si svoje heslo, alebo máte akýkoľvek iný problém s kontom, je pre vás k dispozícii linka technickej podpory – Helpdesk na čísle 02 / 32 184 402 v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:30 h.


Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,

ak máte záujem sa zúčastniť konferencie (predovšetkým prezenčne), prihláste sa prosím. Na konferenciu môže prísť každý advokát aj bez prihlásenia, ale vaše prihlásenie nám uľahčí organizáciu podujatia a vám zrýchli prezenciu na samotnej konferencii.Termín prihlásenia sme predĺžili do piatku 21.5.2021. Ďakujeme

Prihlásenie sa na konferenciu:

Prihlásenie na konferenciu prebieha rovnako, ako keď sa hlásite na iné podujatie komory - napríklad na vzdelávacie podujatie, alebo letný/zimný seminár.

Choďte na stránku www.sak.sk a prihláste sa do privátnej zóny  - vpravo hore. Prihlasovacie údaje použite tie, ktorými sa štandardne hlásite na stránku SAK (sú to iné prihlasovacie údaje ako na volebnú platformu). V časti Vzdelávanie a podujatia nájdite podujatie KONFERENCIA 2021 a prihláste sa .


Ďakujeme.

" target="_blank">


" target="_blank">

Predsedníctvo SAK na svojom mimoriadnom rokovaní schválilo kandidátky do druhého kola volieb.

Schválené kandidátky do druhého kola volieb do orgánov SAK:

Kandidáti do predsedníctva
Kandidáti do revíznej komisie
Kandidáti do disciplinárnej komisie
Kandidáti do odvolacej disciplinárnej komisieHELPDESK – technická podpora
Pre advokátov sme zriadili telefonickú linku, na ktorej náš tím technickej podpory pomôže v prípade problémov s online voľbou. Linka je dostupná na tel. čísle 02 / 32 184 402 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 . Jej cieľom je poskytnúť advokátom potrebnú podporu, aby každý, kto chce voliť, tak mohol urobiť.

Galéria