Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra - advokáti ako registrátori do ORSR

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra - advokáti ako registrátori do ORSR

Zdroj: SAK, z dňa 21.7.2021

Vláda SR dnes schválila „Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“ predložený Ministerstvom spravodlivosti SR. Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra.

Návrh predpokladá zníženie počtu registrových súdov- registrový súd by mal byť jeden.

Návrh zavádza aj inštitút externých registrátorov, ktorými vo vymedzených veciach budú notári a advokáti. Zámerom je zvýšiť pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremeniť registrové súdy.

Na advokátov tak bude štátom prenesená právomoc vo veciach zápisov do obchodného registra. Táto skutočnosť je uvádzaná ako možný dôvod, pre ktorý by mal mať štát vyšší podiel kontroly nad advokátmi. Uvádzanie tohto dôvodu však nereflektuje reálny stav a možnosti, ako je možné riešiť a ako už teraz sú riešené kontrolné právomoci štátu nad preneseným výkonom štátnej správy, ktorý vykonávaj advokáti.

Niektorí advokáti už aj teraz vykonávajú prenesenú právomoc štátu ako správcovia konkurznej podstaty a táto činnosť je oddelená od výkonu advokácie a zároveň správcovia spadajú pod kontrolnú – osobitnú disciplinárnu právomoc Ministerstva spravodlivosti SR. Tento systém je nastavený funkčne a roky nevytvára žiadny problém, podobne je to možné nastaviť aj v tomto prípade a nie je potrebné zasahovať do nezávislosti výkonu advokácie.

Celý materiál týkajúci sa zmien obchodného registra si môžete prečítať tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26270/1