Zástupcovia Benátskej komisie navštívili Slovenskú advokátsku komoru. Materiály komunikované BK sprístupňujeme advokátom.

Zástupcovia Benátskej komisie navštívili Slovenskú advokátsku komoru. Materiály komunikované BK sprístupňujeme advokátom.

Zdroj: SAK, z dňa 17.9.2021

Na pôde Slovenskej advokátskej komory zástupcov Benátskej komisie privítal predseda komory Viliam Karas s ďalšími zástupcami orgánov komory. Predstavili im činnosť komory a hlavnou témou rozhovoru bola nezávislosť advokácie vrátane disciplinárnych právomocí komory nad členmi stavu.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa obrátilo na Benátsku komisiu s dvoma otázkami, ktoré sa týkajú postavenia Slovenskej advokátskej komory. Benátska komisia teda vyslala na Slovensko skupinu spravodajcov. Pracovná návšteva skupiny spravodajcov sa koná 8.-10. septembra a na programe majú stretnutia s ministerkou spravodlivosti SR M. Kolíkovou, poslancami Národnej rady SR , predsedom Najvyššieho správneho súdu SR P. Naďom, predsedom Súdnej rady SR J. Mazákom a mimovládnymi organizáciami.

Benátska komisia by mala prijať stanovisko k otázkam na 128. plenárnom zasadnutí 14. októbra 2021.

Materiály predložené Benátskej komisii dávame advokátom  k dispozícii, nájdete ich v privátnej časti stránky po prihlásení sa tu:

https://www.sak.sk/web/sk/cms/member/document/benatska