Ponuka interaktívnych jazykových kurzov  ERA

Ponuka interaktívnych jazykových kurzov ERA

Zdroj: SAK, z dňa 1.10.2021

Akadémia európskeho práva (ERA) v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou
vás pozýva na kurzy v rámci projektu

MEDIÁCIA V EÚ: JAZYK, PREDPISY A PRAX
séria interaktívnych jazykových kurzov pre sudcov, advokátov a mediátorov

ERA v spolupráci s európskymi partnermi (6 advokátskymi komorami, 10 justičnými vzdelávacími inštitúciami a 3 celoeurópskymi mediačnými a justičnými sieťami) zorganizuje 9 anglických jazykových kurzov zameraných na cezhraničnú mediáciu v rámci Európy. Účastníci si môžu vybrať z dvoch zameraní – mediácia v civilných a obchodných veciach alebo mediácia v rodinných veciach.

Účastníci sa na kurze oboznámia s právnym rámcom mediácie a odlišnými procedurálnymi postupmi v členských štátoch. Praktická časť bude pozostávať z práce na prípadových štúdiách, pri ktorých si účastníci budú môcť vyskúšať rôzne úlohy v procese mediácie. K osvojeniu potrebnej slovnej zásoby a jazykových zručností pomôžu dve lingvistické príručky zamerané na angličtinu v (cezhraničnej) mediácii.

Každý kurz v trvaní 2,5 dňa je vedený dvoma jazykovými expertmi a troma právnymi expertmi / mediátormi s dlhoročnými skúsenosťami s medzinárodnou mediáciou. Počet účastníkov na jednotlivé kurzy je obmedzený na 30 osôb a účastníci budú na kurze rozdelení do dvoch menších skupín, aby sa umožnila osobná interakcia s lektormi aj medzi účastníkmi.

Kurzy pre civilnú a obchodnú mediáciu

23. – 25. 2. 2022        Krakov, Poľsko           15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov

6. – 8. 6. 2022             Riga, Lotyšsko           15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov

9. – 11. 11. 2022        Praha, ČR                    30 advokátov alebo mediátorov

24. – 26. 4. 2023        Vilnius, Litva               15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov

 

Kurzy pre rodinnú mediáciu

1. – 3. 12. 2021          Trier, Nemecko           15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov

9. – 11. 5. 2022          Bukurešť, Rumunsko 15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov

8. – 10. 2. 2023          Tesaloniky, Grécko     15 advokátov alebo mediátorov, 15 sudcov


Podmienky účasti: Účastníci by mali ovládať anglický jazyk na pracovnej úrovni.

Počet miest je obmedzený. Účastníci sa registrujú vyplnením on-line formulára na webových stránkach jednotlivých podujatí.

Registračný poplatok 275 EUR zahŕňa ubytovanie v hoteli na 3 noci, obedy a občerstvenie, 1x spoločná večera, ako aj vzdelávacie materiály.  Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.

Viac informácií a odkazy na registráciu na jednotlivé podujatia na: www.era-comm.eu/mediation-project. Na stránkach sú zároveň voľne sprístupnené vzdelávacie materiály.