Prihláste sa na HELP online kurz Rady Európy s témou Etika advokátov, sudcov a prokurátorov

Prihláste sa na HELP online kurz Rady Európy s témou Etika advokátov, sudcov a prokurátorov

Zdroj: SAK, z dňa 11.10.2021

Každoročne si 25. októbra pripomíname Európsky deň advokátov a rovnako aj Európsky deň spravodlivosti. Advokátske komory naprieč Európskou úniou v tomto čase realizujú rôzne podujatia a pripája sa k nim aj Slovenská advokátska komora. Téma Európskeho dňa advokátov v roku 2021 zaostruje na jeden zo základných pilierov advokácie – nezávislosť:

„Bez nezávislej advokácie niet spravodlivosti“

Pri tejto príležitosti pozývame advokátov a koncipientov

na online kurz Rady Európy na platforme HELP:

Etika advokátov, sudcov a prokurátorov

s úvodným stretnutím dňa 26.10.2021 od 9:30hod

 

Kurz Rady Európy Etika advokátov, sudcov a prokurátorov bude prebiehať online na vzdelávacej platforme HELP (Human Rights Education for Legal Practitioner – Vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre právnické povolania).

Zámerom je vytvoriť priestor pre advokátov a koncipientov hlbšie sa zamyslieť nad deontológiou, preskúmať praktické etické dilemy a dozvedieť sa viac o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva s presahom do etiky právnických povolaní. 

Úvodné stretnutie sa uskutoční hybridne v priestoroch Slovenskej advokátskej komory (Kolárska 6, 813 42 Bratislava) ako aj vo virtuálnom priestore Rady Európy dňa 26.10.2021 od 9:30 do 14:30 hod. 

Následne sa budú účastníci venovať kurzu v nimi určenom čase, všetky vzdelávacie materiály budú mať dostupné online. Kurz je dimenzovaný na 9 hodín vzdelávacieho času. Po úspešnom ukončení bude účastníkom vystavený certifikát Rady Európy.

Prihlásiť sa môžete do 22. októbra 2021. V prípade záujmu o účasť kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

Vzdelávacia platforma Rady Európy HELP: http://help.elearning.ext.coe.int/

PROGRAM ÚVODNÉHO STRETNUTIA 26.októbra 2021

09:00 – 09:30   Príchod účastníkov a registrácia účastníkov online

09:30 – 11:00   Úvodné slovo: „Bez nezávislej advokácie niet spravodlivosti“

Anton Blaha, emeritný predseda Slovenskej advokátskej komory

Panelová diskusia: Etika ako predpoklad spravodlivého súdneho konania 

           •   Karel Šimka, predseda disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Českej republiky

           •   Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, zakladateľ VIA IURIS

           •   Alena Poláčková, sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva

           •   Viliam Karas, predseda Slovenskej advokátskej komory

11:15 – 12:00 Predstavenie programu HELP a projektu HELP v EÚ II’, prezentácia platformy HELP a prehliadka kurzov, úvod ku kurzu HELP Etika sudcov, prokurátorov a advokátov

Ana-Maria Telbis, koordinátorka projektu ‘HELP v EÚ II’, Rada Európy 

12:00 – 12:30

Prestávka, obed

12:30 – 13:00 Význam etiky právnických povolaní z pohľadu Európskej únie

Julen Fernandez Conte, HELP Info Point Španielskej advokátskej komory, spoluautor vzdelávacieho materiálu

13:00 – 14:00 Adaptácia kurzu zo strany SAK: predstavenie, rozvrh, hodnotenie

Michaela Chládeková, HELP Info Point Slovenskej advokátskej komory

14:00 – 14:30 Diskusia a záver


Doobedňajšia časť programu - panelová diskusia je prístupná pre všetkých advokátov a koncipientov, nielen pre účastníkov kurzu.