Pozvánka na podujatie: moderuje Adam Valček, diskutujú A. Poláčková - ESĽP, K. Šimka - NSS ČR, P. Žilinčík - SR SR, V. Karas SAK

Pozvánka na podujatie: moderuje Adam Valček, diskutujú A. Poláčková - ESĽP, K. Šimka - NSS ČR, P. Žilinčík - SR SR, V. Karas SAK

Zdroj: SAK, z dňa 14.10.2021

Pri príležitosti Európskeho dňa advokátov vás pozývame zúčastniť sa

panelovej diskusie "Etika ako predpoklad spravodlivého súdneho konania"

KEDY: utorok 26.10.2021 o 9:30 hod (trvanie cca 1,5 hod)

KDE: Panelová diskusia sa bude konať hybridnou formou -  osobne na Kolárskej 6, alebo online

(link na sledovanie diskusie : https://sak.webex.com/sak/onstage/g.php?MTID=ed40d0aa78f76c8fef7a9829c5b846236 )

hostia:

  • Alena Poláčková, sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva
  • Karel Šimka, predseda disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu ČR
  • Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, zakladateľ VIA IURIS
  • Anton Blaha, emeritný predseda Slovenskej advokátskej komory
  • Viliam Karas, predseda Slovenskej advokátskej komory

Moderuje: Adam Valček, reportér

Zároveň spúšťame 26.10. 2021 online kurz Rady Európy "Etika pre advokátov, sudcov a prokurátorov", ktorý bude prebiehať na vzdelávacej platforme HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) a poskytne priestor preskúmať praktické etické dilemy a dozvedieť sa viac o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva s presahom do etiky právnických povolaní.

V prípade záujmu o účasť na diskusii alebo online kurze kontaktuje odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).