Justičné reformy by sa nemali prijímať neštandardnými legislatívnymi postupmi

Justičné reformy by sa nemali prijímať neštandardnými legislatívnymi postupmi

Zdroj: SAK, z dňa 24.3.2022

Národná rada Slovenskej republiky bude o niekoľko dní rozhodovať o menšej časti tzv. súdnej mapy, ktorá nanovo upravuje sídla a obvody okresných súdov. Na základe skorších politických vyjadrení sa javí, že poslanci pri jej schvaľovaní zvažujú aj využitie neštandardných legislatívnych prostriedkov, ktorými by sa obišli výsledky hlasovania z predchádzajúcej schôdze. Zásadná justičná reforma by sa tak namiesto riadneho legislatívneho procesu prijala formou prílepkov.

Skrátené legislatívne konania či rozličné formy obchádzania štandardnej normotvorby boli jedným z vedľajších negatívnych javov núdzového stavu počas pandémie. Ak existovali argumenty pre „ohýbanie“ niektorých legislatívnych pravidiel počas pandémie, dalo sa pri tom hovoriť o nutnosti prijímať rýchle riešenia v záujme ochrany života a zdravia. Ťažko však možno obhájiť, ak by sa takouto formou mali prijímať aj systémové justičné reformy.

Slovenská advokátska komora predpokladá, že ak by bola reforma prijatá formou rozsiahlych legislatívnych „prílepkov“, ktorých obsah navyše poslanci na minulej schôdze nepodporili, mohlo by to viesť k jej následnému spochybňovaniu z ústavnoprávneho hľadiska, a v konečnom dôsledku aj k ešte nižšej akceptácii reformy právnou praxou. Riadenie sa pravidlom o „účele, ktorý svätí prostriedky“, zatiaľ v justícii podľa nášho názoru vždy prinieslo viac škody ako osohu. Z odborného hľadiska preto považujeme za lepšie, aby bola schválená radšej menšia časť reformy, no kvalitne, ako za každú cenu presadzovať aj tie časti, voči ktorým existujú najvážnejšie odborné výhrady.