Slovenská advokátska komora sa ohradzuje voči poškodzovaniu dobrého mena Rozhodcovského súdu SAK podvodnou stránkou „OverenaSpolocnost.sk“

Slovenská advokátska komora sa ohradzuje voči poškodzovaniu dobrého mena Rozhodcovského súdu SAK podvodnou stránkou „OverenaSpolocnost.sk“

Zdroj: SAK, z dňa 26.9.2022

Bratislava 26. septembra 2022 – Slovenská advokátska komora (SAK) dostala v posledné dni viacero podnetov upozorňujúcich na podvodný projekt „OverenaSpolocnost.sk“. Ide o pokusy podvodným spôsobom vymôcť od ľudí a firiem peniaze za neobjednané služby tzv. „účtovného auditu“, pri ktorých zároveň dochádza k zneužívaniu dobrého mena komory a jej rozhodcovského súdu. SAK preto vyzýva firmy a občanov, ktorí dostali takéto faktúry za nevyžiadané služby, aby ich neuhrádzali, a prípadne sa obrátili s podnetom na orgány činné v trestnom konaní.

Súčasťou týchto pokútnických výziev na úhradu faktúr je poukazovanie na rozhodcovské doložky Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory (RS SAK). Ide o hrubé zneužívanie dobrého mena rešpektovaného súdu i komory ako takej. SAK sa preto voči takémuto konaniu dôrazne ohradzuje, a na ochranu dobrého mena podnikne potrebné právne kroky.

Konanie okolo stránky „OverenaSpolocnost.sk“ môže podľa nášho názoru zároveň napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu a zneužitia účasti na hospodárskej súťaži. Myslíme si, že vecou by sa mali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní.

SAK je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SAK, ktorý ponúka dôveryhodnú alternatívu na riešenie obchodných sporov. Doložky RS SAK sú široko používané v podnikateľskom prostredí; súd zároveň tvoria profesionáli s dobrou povesťou a dlhodobou praxou. Aj vďaka aktivitám SAK/ RS SAK sa postupne darí zlepšovať prostredie pre vedenie férových obchodných arbitráži.